Chính phủ thông qua giải pháp 'cứu' Vietnam AirlinesChính phủ giao Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn tối đa 4.000 tỷ đồng, lãi suất 0% với tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị quyết 194 đề nghị thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vì Covid-19.

Việc cho vay lãi suất tái cấp vốn không dành cho tổ chức tín dụng đang bị kiểm soát đặc biệt. Thời hạn tái cấp vốn tối đa không quá 364 ngày. Tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn tối đa không quá 3 năm. Thời gian giải ngân tái cấp vốn không được muộn hơn ngày 31/12/2021.

Trong đó, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm theo dõi riêng khoản vay theo Nghị quyết này và thỏa thuận với Vietnam Airlines về lãi suất, phí, số tiền, thời hạn, hình thức bảo đảm tiền vay... phù hợp với khả năng tài chính của ngân hàng, tài sản bảo đảm, cũng như tình hình tài chính của hãng. Chính phủ cũng giao tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm về quyết định cho vay với Vietnam Airlines và trả nợ cho Ngân hàng Nhà nước đúng hạn.

Vietnam Airlines ước tính lỗ hơn 12.000 tỷ đồng năm 2020, thấp hơn mức dự kiến trước đó.

Máy bay của Vietnam Airlines.

Tại phiên họp cổ đông bất thường mới đây, Vietnam Airlines cũng đã thông qua phương án trả khoản chênh lệch chi phí lãi vay giữa mức lãi suất ngắn hạn thấp nhất hãng đang huy động trên thị trường và mức lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng từ nguồn tái cấp vốn dự kiến được vốn hóa hoặc một hình thức khác. Nếu được vốn hóa cho cổ đông tăng sở hữu tại Vietnam Airlines, mỗi cổ phiếu sẽ được phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng.

Ngoài việc đồng ý cho Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn lãi suất 0%, Chính phủ cũng giao Vietnam Airlines phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng các quy định theo Luật Chứng khoán và Nghị quyết 135 của Quốc hội. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước tại Vietnam Airlines.

Cả năm 2020, Vietnam Airlines ước tính doanh thu hợp nhất đạt hơn 42.500 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ gần 33.000 tỷ đồng, đều vượt so với kế hoạch. Hai chỉ tiêu này đều vượt kế hoạch lần lượt 1.937 tỷ đồng (tương đương 4,8%) và 448 tỷ đồng (tương đương 1,4%).

Nhờ đó, mức lỗ của hãng hàng không quốc gia cũng giảm so với chỉ tiêu đề ra tại phiên họp thường niên hồi tháng 8. Cả năm nay, Vietnam Airlines dự kiến lỗ hợp nhất 14.445 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ ước lỗ hơn 12.000 tỷ đồng, ít hơn khoảng 2.420 tỷ đồng so với kế hoạch.

Với sự đồng hành của Chính phủ và khả năng ứng phó linh hoạt của doanh nghiệp trước khó khăn, Vietnam Airlines dự kiến phục hồi doanh thu và có lãi từ năm 2023 và hết lỗ lũy kế vào năm 2025.

A Hào (theo Anh Tú/ vnexpress)