Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi tái đắc cửNgày 24/6, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất và tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh.

Theo đó, 53/53 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp đã bỏ phiếu bầu bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa XII) giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII.  

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi tái đắc cử

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu.

Các ông, bà gồm: Đinh Thị Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa XII); Nguyễn Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa XII) được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo- Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh khóa XIII; ông Trần Hoàng Vĩnh - Trưởng phòng Kinh tế-đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách. Bà Phan Đặng Nhân Ái- Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XII giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh khóa XIII. Ông Hồ Ngọc Thịnh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng ban (kiêm nhiệm) Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XIII. 

Đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi tái đắc cửCác đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt kỳ họp

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng bầu các ông: Trần Hoàng Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021; Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Quảng Ngãi còn nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết, gồm: Nghị quyết quy định về số lượng thành viên các Ban của HĐND, nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Văn Phong – Đình Sang