Côn Đảo sẵn sàng cho Ngày hội non sông.Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Côn Đảo đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng quy trình và thời gian. Tất cả đã sẵn sàng để ngày bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Côn Đảo có 6 đơn vị bầu cử với 12 khu vực bỏ phiếu được đặt tại Nhà văn hóa các khu dân cư và hội trường các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Theo bà Huỳnh Thị Thanh Liên, Chủ tịch  UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo, qua 3 vòng hiệp thương, UBMTTQ Việt Nam huyện đã lập danh sách giới thiệu 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu 30 đại biểu HĐND huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2021 – 2026 (15 người tái cử, chiếm tỷ lệ 50%; nữ 23 người, chiếm tỷ lệ 47,92%; dưới 40 tuổi 10 người, chiếm tỷ lệ 20,83%; ngoài Đảng 2 người, chiếm tỷ lệ 4,17%). Từ kết quả hiệp thương, UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo đã phối hợp với UBND huyện tổ chức 9 hội nghị để 48 ứng cử viên TXCT vận động bầu cử tại 6 đơn vị bầu cử. Các hội nghị tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng luật định, công khai, dân chủ.

Côn Đảo sẵn sàng cho Ngày hội non sông.

Bộ Đồn Biên phòng Côn Đảo tuyên truyền bầu cử cho ngư dân.( Ảnh: Mạnh Cường )

Hiện nay, tại tất cả các điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện Côn Đảo đã thực hiện xong việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách chính thức và tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Tổng số cử tri trên địa bàn huyện Côn Đảo qua rà soát đến thời điểm hiện tại là 7.951 người, trong đó có 4.358 cử tri nam và 3.593 cử tri nữ đi bầu ở 3 cấp (bầu ĐBQH, bầu đại biểu HĐND tỉnh, huyện). Cơ vật chất tại các điểm bỏ phiếu đã được chuẩn bị chu đáo và thực hiện xong việc trang trí bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm.

Côn Đảo sẵn sàng cho Ngày hội non sông.

Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Côn Đảo tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1

Cùng với đó, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Côn Đảo đã chủ động xây dựng kế hoạch, lên phương án phòng, chống dịch, kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn được các lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng chú trọng thực hiện. Các lực lượng đã xây dựng kế hoạch, phương án luyện tập, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử; chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch.

Công tác thông tin, tuyên truyền về ngày bầu cử được thực hiện thường xuyên với các hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của huyện, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, tranh cổ động…

Côn Đảo sẵn sàng cho Ngày hội non sông.

Đoàn viên thanh niên Côn Đảo tuyên truyền, cổ động hướng về ngày bầu cử.

Ông Lê Văn Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Côn Đảo cho biết, để bảo đảm bầu cử diễn ra công khai, dân chủ, là ngày hội của toàn dân, UBBC huyện đã chỉ đạo các đơn vị bầu cử tiếp tục thực hiện rà soát, chỉnh lý, bổ sung danh sách cử tri theo đúng quy định; theo dõi sát tình hình biến động của cử tri, nhất là những cử tri ở xa trở về địa phương hoặc cử tri là người nơi khác đến Côn Đảo làm ăn, sinh sống… để không bỏ sót cử tri, nhằm bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của cử tri tham gia bầu cử. Rà soát lại điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; xây dựng phương án bố trí các hòm phiếu phụ, thẻ cử tri, phiếu bầu cử dự phòng và những điều kiện cần thiết khác cho công tác tổ chức bỏ phiếu trong ngày bầu cử; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về bầu cử trên mọi phương tiện, với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để chỉ đạo triển khai các phương án phòng, chống bảo đảm an toàn trong ngày bầu cử.

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến rất gần, cùng với cử tri cả nước, cử tri huyện Côn Đảo đang mong chờ đến ngày bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, thông qua phiếu bầu để lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.