Cover “Chị ong nâu nâu” – Cẩn thận bị xử phạt vi phạm hành chính[SPL] - Với những từ khóa như: Chị ong nâu, Chị ong nâu phiên bản thất tình, Chị ong nâu phiên bản bolero… thì google đã cho ra hơn 6.000.000 kết quả tìm kiếm. Với những cụm từ khóa này đã giúp cho ca khúc Chị ong nâu và em bé (tác giả Tân Huyền) bổng được “hồi xuân” khi thu hút được rất nhiều sự quan tâm không chỉ của trẻ em mà ngay cả người lớn những ngày gần đây. Tuy nhiên, để tránh những vấn đề pháp lý không tốt có thể xảy ra, người dân cần nắm rõ những quy định pháp luật có liên quan trước khi có ý định cover lại bài hát.

Cẩn thận vi phạm Quyền tác giả

Cover một bài hát có thể hiểu là việc trình bày lại bài hát đó theo một phiên bản mới bằng việc biến tấu lời, giai điệu hay phong cách biểu diễn… . Và theo từ ngữ trong chuyên ngành luật thì những bài hát được cover lại được xem là tác phẩm phái sinh.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 và Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/02/2018 (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan) thì tác phẩm âm nhạc là một loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, tức, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả là người được độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện lại tác phẩm của mình, trong đó có việc làm tác phẩm phái sinh.

Luật sở hữu trí tuệ cũng chỉ rõ, trong quyền tác giả có cả quyền nhân thân và quyền tài sản. Quyền nhân thân là quyền đặt tên cho tác phẩm, quyền công bố tác phẩm hoặc cho người khác công bố tác phẩm và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm khi chưa có sự thỏa thuận của tác giả.

Do đó, khi muốn cover lại bài hát, người muốn cover bắt buộc phải được sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả (ngoại trừ việc tự sao chép 1 bản để giảng dạy, nghiên cứu khoa học không nhằm mục đích thương mại; trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;… và các trường hợp khác được quy định tại Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005).

Cover “Chị ong nâu nâu” – Cẩn thận bị xử phạt vi phạm hành chính

Khi muốn cover lại bài hát, người muốn cover bắt buộc phải được sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

Ngoài việc xin phép tác giả thì tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ quyền các quyền tác giả được nêu ở trên thì phải trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả (nguyên tắc và phương thức thanh toán tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất được quy định cụ thể trong Luật sở hữu trí tuệ và Nghị định 85/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011 của Chính phủ).

Cover “Chị ong nâu nâu” có thể bị xử phạt hành chính.

Như đã nói ở trên, việc cover lại một bài hát được coi là thực hiện tác phẩm phái sinh. Điều 12 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan) chỉ rõ, hành vi xâm phạm quyền làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả thì có thể bị phạt tiền từ 5.000.0000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đồng thời, buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường internet và kỹ thuật số.