fspin Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2020 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2020Ngày 29/12, Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2020. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch và có tốc độ tăng trưởng âm.

Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2020

Quan cảnh buổi họp báo.

Năm 2020, kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cùng với những thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra đã tác động tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế.

Do vậy, nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch và có tốc độ tăng trưởng âm như: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) giảm 10,52%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng giảm 27,38%; tổng thu ngân sách giảm 25,1%; doanh thu du lịch giảm 81,21%;  quốc tế giảm 87,77%; kim ngạch xuất khẩu giảm 9,03% 

Mặc dù vậy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa vẫn có những tín hiệu khởi sắc như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 0,5%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10%.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, hoạt động giáo dục tiếp tục được sự quan tâm của toàn xã hội. Địa phương đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm hạn chế sự lây lan, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại buổi họp báo, Cục Thống kê tỉnh Khánh cũng đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Theo đó, triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động bố trí các nguồn lực và thực hiện các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tiếp tục triển khai một số dự án có quy mô lớn để hoàn thành đưa vào khai thác.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện về nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ hiệu quả các cơ chế chính sách theo quy định Chính phủ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, nhất là về an sinh xã hội, tài chính, cơ cấu lại nợ, khoanh nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi vay, cho vay ưu đãi hỗ trợ đối với các ngành, lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề của dịch Covid-19. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội đảm bảo an sinh xã hội đời sống cho nhân dân.

Đỗ Vương
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất