Cục Thuế TPHCM trả lời về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid – 19Mới đây, Cục Thuế TP đã có văn bản số 9903/CT-NVDTPC gửi Văn phòng UBND TP để trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 tác động đáng kể đến hoạt động của các doanh nghiệp. Ảnh: HQ online

Dịch Covid-19 tác động đáng kể đến hoạt động của các doanh nghiệp. Ảnh: HQ online

Theo đó, đối với đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp tại công văn số 644/UBND-KT ngày 25/6/2020 của UBND quận Phú Nhuận, Cục Thuế TP ghi nhận đề xuất kiến nghị và sẽ báo cáo Tổng cục Thuế để xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền. Trong thời điểm hiện tại, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo các quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP và Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP cũng chia sẻ những khó khăn thiệt hại của các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:

“4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.”

Theo quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định như sau:

“Điều 6. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

  1. … Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
  2. … Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Khang Minh
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất