fspin Đà Nẵng: Có hay không công ty Cổ phần Quaco kê khai giả số liệu để đấu thầu? - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Đà Nẵng: Có hay không công ty Cổ phần Quaco kê khai giả số liệu để đấu thầu?Căn cứ hồ sơ mời thầu ngày 03/6/2020 gói thầu: Xây lắp công trình Nhà truyền thống và thư viện tổng hợp Quận Liên Chiểu, Theo biên bản mở thầu ngày 15/6/2020 gồm có 6 công ty tham gia đấu thầu gói thầu: Xây lắp công trình Nhà truyền thống và thư viện tổng hợp Quận Liên Chiểu trong đó có Công ty Cổ phần Quaco. Qua tìm hiểu, Phóng viên được biết Công ty CP Quaco kê khai nộp thuế tại hai cơ quan thuế Liên Chiểu và Cẩm Lệ, số liệu kê khai doanh thu nộp thuế và số liệu báo cáo tài chính của Công ty CP Quaco thực tế nhỏ hơn nhiều so với yêu cầu doanh thu của hồ sơ mời thầu. Và có dấu hiệu kê khai khống doanh thu nộp thuế và số liệu báo cáo tài chính, giả hóa đơn chứng minh doanh thu xây dựng.

Trong quá trình gói thầu Xây lắp tại công trình Nhà truyền thống và Thư viện tổng hợp quận Liên Chiểu đã được tổ chức mở thầu và đang thực hiện công tác đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định, để đảm bảo công tác đánh giá hồ sơ dự thầu được minh bạch, chính xác và hiệu quả, qua đó lựa chọn được nhà thầu đáp ứng năng lực theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Liên Chiểu đã đề nghị Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang và Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện kiểm tra và xác nhận các số liệu kê khai doanh thu nộp thuế, số liệu báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Quaco trong các năm 2017, 2018, 2019 do Chi cục mình quản lý.

Đà Nẵng: Có hay không công ty Cổ phần Quaco kê khai giả số liệu để đấu thầu?

Chi cục thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang gửi văn bản đến Ban quản lý ĐT-XD quận Liên Chiểu

 

Vào ngày 16/07/2020, chi cục thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang đã gửi báo cáo đến Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Liên Chiểu. Tuy nhiên những số liệu mà chi cục thuế đã cung cấp có nhiều điểm bất thường, rộ ra tin tức nghi vấn doanh nghiệp kê khống số liệu.

 

Tại sao danh thu kê khai nộp thuế GTGT; Doanh thu kê khai nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp so với Doanh thu trên Báo cáo tài chính có sự chênh lệch quá lớn? Theo báo cáo của chi cục thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang, hồ sơ khai thuế của công ty Cổ phần Xây dựng Quaco dựa vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ vào năm 2019 chỉ 22.505.316.011 đồng. Không hiểu vì lý do gì, con số báo cáo trên lại khác xa với thông báo về việc xác nhận kê khai thuế đối với công ty Cổ phần Xây dựng Quaco của chi cục thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang vào ngày 03/06/2020. Cụ thể báo cáo tài chính vào năm 20219 lên đến 42.505.316.011. Vậy chênh lệch 20 tỷ là doanh thu từ đâu?

 

Khi xác định nghĩa vụ thuế Chi cục lấy số liệu doanh thu kê khai hàng (tháng quý) để xác định số thuế GTGT phải nộp. Nhưng khi xác nhận số liệu chỉ tiêu doanh thu cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu lại xác nhận số liệu trên báo cáo tài chính. Vì sao chi cục thuế không xác nhận doanh thu thực tế số liệu kê khai nộp thuế? Vậy doanh thu trên báo cáo tài chính có đúng không? nếu đúng xin chứng minh bằng tờ khai cụ thể.

Đà Nẵng: Có hay không công ty Cổ phần Quaco kê khai giả số liệu để đấu thầu?

Những số liệu cần được làm rõ

Liệu chi cục có tổ chức triển khai thực hiện “rà soát” số liệu kê khai của doanh nghiệp? Tại sao doanh thu kê khai doanh thu nộp thuế GTGT thấp mà doanh thu trên Báo cáo tài chính cao gấp 2 lần mà chi cục thuế không phát hiện để xử lý truy thu thuế? Và tại sao đã không phát hiện mà khi xác nhận lại lấy doanh thu trên báo cáo tài chính để xác nhận?

 

Doanh thu quý 3 + quý 4 năm 2019 theo số liệu kê khai của doanh nghiệp mà Chi cục thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa vang xác nhận bằng văn bản chỉ có 11.269.806.010 đồng. Nhưng trên 1 tờ hóa đơn ký hiệu QC/16P số 0000063 xuất ngày 28/12/2019 số tiền: 14.340.0658.550 xuất cho chi nhánh công ty Cổ Phần Đầu tư và XDCN-XNXD Số 1 có giá trị cao hơn giá trị khê khai doanh thu quý 3+quý 4 năm 2019. Đây có phải là xuất hóa đơn khống trốn lậu thuế không? Có một điều nghịch lý rằng các doanh nghiệp khác lại bị xử lý nhưng doanh nghiệp này lại không bị gì.

Đà Nẵng: Có hay không công ty Cổ phần Quaco kê khai giả số liệu để đấu thầu?

Hóa đơn GTGT công ty cổ phần QUACO năm 2019

Đà Nẵng: Có hay không công ty Cổ phần Quaco kê khai giả số liệu để đấu thầu?

Hóa đơn GTGT công ty cổ phần QUACO năm 2018

Năm 2017 doanh nghiệp tự khê khai Báo cáo tài chính là 5.020.919.956. Nhưng chi cục thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang xác nhận lại là 9.895.552.520. Chênh lệch: 4.874.632.564. Năm 2018 doanh nghiệp tự khê khai báo cáo tài chính là 45.778.405.337. Nhưng chi cục thuế xác nhận là 35.778.405.337. Chênh lệch  - 10.000.000.000. Việc xác nhận con số có mức chênh lệch rất lớn của Chi cục thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang lấy cơ sở từ đâu?

Đà Nẵng: Có hay không công ty Cổ phần Quaco kê khai giả số liệu để đấu thầu?

Văn bản phối hợp xác nhận kê khai

Báo cáo tài chính sao chi cục thuế không lấy cùng số liệu để thống nhất, tại sao lúc lấy số liệu này lúc số liệu khác? Còn doanh thu mà doanh nghiệp tự khai khống trên báo cáo tài chính không hạch toán nộp thuế năm 2017 : 4.874.632.564 đồng; năm 2018: 37.360.390.572 đồng; năm 2019: 20 tỷ đồng, có được đồng ý xác nhận là doanh thu của doanh nghiệp không? Nếu đúng thì căn cứ vào đâu? Còn không đúng tại sao cơ quan thuế Cẩm Lệ xác nhận trong bảng kê khai là doanh thu của Công ty CP Quaco để tham gia đấu thầu. Cho đến hiện tai, chưa có một câu trả lời nào thỏa đáng giải thích việc khi chi cụ thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vàn xác nhận báo cáo tài chính năm, chỉ tiêu Doanh thu lấy từ số liệu nào để hình thành nên?

 

Tất cả các câu hỏi trên có đang khẳng định việc nghi ngờ công ty xây dựng Quaco khai khống số liệu báo cáo tài chính và thông đồng với Chi cục thuế Cẩm Lệ - Hòa Vang xác nhận nhằm làm giả hồ sơ năng lực của nhà thầu là hoàn toàn có cơ sở.

 

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề trên !

Danh Tạo

 BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất