Đà Nẵng Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộNgày 21/7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dự và trao quyết định.

Theo đó, bà Nguyễn Thu Phương - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Sở Thông tin-Truyền thông Đà Nẵng thay cho bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông Cùng với đó, bà Nguyễn Thị Phượng đã được bầu làm Phó trưởng Ban Pháp chế - HĐND TP.

Đà Nẵng Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ

UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ (Ảnh cổng thông tin thành phố Đà Nẵng)

UBND thành phố bổ nhiệm bà Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng Khoa giáo, Văn xã thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, ông Nguyễn Hữu Nhật - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị.

Điều động ông Lê Thành Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đến nhận công tác tại Ban Quản lý các dự án đầu cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố.

Các quyết định trên có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chúc mừng và đề nghị các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm cần tiếp tục nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố trong thời gian đến.