Đà Nẵng quy định mới hướng dẫn việc ra, vào thành phốChiều tối 20/9, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản hướng dẫn việc ra, vào địa phương trong giai đoạn hiện tại.

Cụ thể, đối với người vào thành phố Đà Nẵng phải chuẩn bị giấy tờ (được cơ quan có thẩm quyền xác nhận) chứng minh vào thành phố Đà Nẵng vì lý do công vụ, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, làm việc ở các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động theo quy định của UBND thành phố, những trường hợp cần can thiệp y tế. Các trường hợp đặc biệt khác, (không thuộc các trường hợp trên đây)  thì phải có Công văn đồng ý cho phép vào thành phố của UBND thành phố Đà Nẵng. Tổ chức, cá nhân gửi đề nghị (đơn) đến UBND thành phố Đà Nẵng để được xem xét, quyết định và có văn bản phản hồi.

Đà Nẵng quy định mới hướng dẫn việc ra, vào thành phố

Đối với người vào thành phố Đà Nẵng phải chuẩn bị giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận

Đối với trường hợp làm việc ở các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động theo quy định của UBND thành phố, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải lập danh sách người lao động, tổ chức đưa đón tập trung, không để người lao động đi đơn lẻ và có phương án đưa đón đảm bảo giãn cách, phòng, chống dịch COVID-19 được UBND thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Y tế phê duyệt.

Khi đến chốt kiểm soát dịch liên ngành cửa ngõ ra, vào thành phố, sân bay, bến cảng, bến xe phải thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch; Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại kiểm soát dịch liên ngành cửa ngõ ra, vào thành phố, sân bay, bến cảng, bến xe; Cung cấp giấy tờ (được cơ quan có thẩm quyền xác nhận) chứng minh vào thành phố Đà Nẵng vì lý do công vụ, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, làm việc ở các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động theo quy định của UBND thành phố hoặc Công văn đồng ý cho phép vào thành phố của UBND thành phố Đà Nẵng.

Nếu đến từ địa phương không có dịch thì đề nghị cung cấp giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi đi. Nếu từ thành phố Đà Nẵng đến các địa phương không có dịch và quay trở về thành phố Đà Nẵng thì cung cấp Công văn đồng ý cho phép rời khỏi thành phố của UBND thành phố Đà Nẵng, bao gồm thời gian đi, thời gian trở về, biển số xe, thông tin cá nhân.

Nếu không thuộc diện cách ly y tế thì cung cấp giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm cho đến thời điểm vào thành phố Đà Nẵng).

Đà Nẵng quy định mới hướng dẫn việc ra, vào thành phố

Nếu không thuộc diện cách ly y tế thì cung cấp giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ

Đối với người rời khỏi thành phố Đà Nẵng, cần phải làm đơn/công văn xin rời khỏi thành phố Đà Nẵng có xác nhận của UBND xã, phường đang lưu trú, gửi đến UBND thành phố để được xem xét, giải quyết và có văn bản phản hồi và thông tin cho địa phương nơi đi.

Trong đó lưu ý, xác nhận của UBND xã, phường ghi rõ thông tin cá nhân, hoàn cảnh, tính cấp bách, tình trạng của công dân, tạm trú/thường trú trong khu vực không phải khu vực cách ly y tế theo Quyết đinh của chính quyền địa phương (Công văn 5630/UBND-ĐTĐT ngày 01/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng). Trong đơn đề nghị có thông tin của lái xe, biển kiểm soát nếu sử dụng phương tiện cá nhân hoặc thông tin phương tiện di chuyển. Nêu rõ thời gian quay trở về Đà Nẵng của người điều khiển và người trên phương tiện (nếu quay trở về Đà Nẵng).

Sau đó, liên hệ với chính quyền địa phương nơi đến đồng ý tiếp nhận trước khi rời khỏi thành phố.

UBND các quận, huyện báo cáo đề xuất và dự thảo văn bản theo quy định để trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định theo hồ sơ văn bản liên thông; trả lời công dân sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố thông qua UBND phường, xã.

Công dân cung cấp Công văn chấp thuận của UBND thành phố Đà Nẵng trên lộ trình di chuyển khi được yêu cầu. Không dừng, đỗ, lưu trú lại bất cứ địa phương nào; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, khai báo y tế, xuất trình giấy kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời gian 72 giờ còn hiệu lực; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi đi và nơi đến; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi đi và nơi đến.

Trong trường hợp công dân quay trở lại thành phố Đà Nẵng thì phải thực hiện các thủ tục như đối với vào thành phố Đà Nẵng. Trong đó, nếu đến từ địa phương có dịch thì thực hiện cách ly y tế theo quy định. Nếu đến từ địa phương không có dịch, phải ung cấp văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng có thông tin thời gian rời khỏi và quay trở về Đà Nẵng của người điều khiển và người trên phương tiện (nếu có) và Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi đi hoặc bằng chứng không dừng đổ, không đến từ địa phương có dịch.

Danh Tạo - Đình Sang