Đà nẵng tạm dừng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống kể từ 12h ngày 7/5 để phòng chống dịch Covid-19Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống kể từ 12h ngày 7/5 để phòng chống dịch Covid-19, chỉ cho phép được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng, nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ.

Tối ngày 6/5, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký ban hành văn bản tiếp tục dừng các dịch vụ để phòng chống dịch COVID-19.

Đà nẵng tạm dừng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống kể từ 12h ngày 7/5 để phòng chống dịch Covid-19UBND thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống kể từ 12h ngày 7/5.

Theo đó, tiếp tục thực hiện Công văn số 2581/UBND-KGVX ngày 3/5/2021 của UBND thành phố về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 và xem xét diễn biến dịch hiện nay trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống kể từ 12h ngày 7/5.

Đà Nẵng chỉ cho phép được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng, nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và người dân nghiêm túc triển khai thực hiện cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, tối ngày 3/5, TP Đà Nẵng ra văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19.

Đình Sang - Văn Phong