Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành (Kiên Giang) nhiệm kỳ 2022-2027(SPL) - Sáng nay 13/5, Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành (Kiên Giang) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo đại hội để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Phích, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành (Kiên Giang) nhiệm kỳ 2022-2027Đồng chí Lâm Minh Công, Bí thư Huyện ủy Châu Thành phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, Hội đã thực hiện tích cực có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, giúp nhau giảm nghèo, cất nhà nghĩa tình đồng đội, tham gia có hiệu quả công tác quân sự địa phương, chính sách hậu phương các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, cơ quan, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác phối hợp hoạt động giữa Hội CCB với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Ban, Ngành, Đoàn thể ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Đại hội Đại biểu hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành (Kiên Giang) nhiệm kỳ 2022-2027Đồng chí Lâm Minh Công, Bí thư Huyện ủy Châu Thành tặng Đại hội bức chướng của ban chấp hành Đảng bộ huyện

Hội lãnh đạo cán bộ, hội viên đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng hành động, việc làm cụ thể; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội VI của Hội đề ra. Trong đó nổi bật như công tác phát triển hội viên luôn vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra, vận động gia đình hội viên tham gia mua Bảo hiểm y tế đạt trên 95% (chỉ tiêu 95%), vận động quỹ chương trình 19 và cất nhà nghĩa tình đồng đội luôn đạt 100% chỉ tiêu.

Các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, tương thân, tương ái, động viên giúp đỡ nhau về vật chất, tinh thần để giúp nhau làm kinh tế giỏi và giảm nghèo. Từ đó, đời sống của người dân, của gia đình hội viên CCB được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo của CCB năm 2017 từ 3,51% đến nay không còn hộ nghèo 2022. Hoạt động tình nghĩa trong nội bộ Hội được đẩy mạnh. Đầu nhiệm kỳ có 69/70 chi hội có tổ góp vốn, đến nay có 70/70 chi hội có tổ góp vốn xoay vòng với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, bình quân mỗi thành viên góp 868.685đ, có 70/70 chi hội có quỹ nghĩa tình với số tiền 61.200.000đ, các cấp hội tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho cán bộ, hội viên ốm đau, từ trần 122 trường hợp với số tiền trên 44 triệu đồng. Hội có 70/70 chi hội có mô hình đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Bằng nhiều nguồn vốn huy động, trong nhiệm kỳ đã cất mới và sửa chữa vượt chỉ tiêu 100%; trong đó Chương trình 19 cất mới và sửa chữa 10 căn (sửa chữa 05 căn), với tổng số tiền là 350 triệu đồng; nhà đồng đội cất mới và sửa chữa 20 căn; nhà đại đoàn kết 18 căn.

Đại hội Đại biểu hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành (Kiên Giang) nhiệm kỳ 2022-2027Toàn cảnh Đại hội cựu chiến binh huyện Châu Thành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội Đồng chí Lâm Minh Công, Bí thư Huyện ủy Châu Thành đã biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Cựu Chiến binh huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của hội trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Hội CCB huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; vận động hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh - quốc phòng; xây dựng hội vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 04-CTr/HU, ngày 06-5-2021 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội gắn với công tác quản lý đoàn viên, hội viên. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp hội viên, tăng cường công tác kết nạp hội viên mới. Quan tâm phát triển tổ chức Hội, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng kịp yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội gắn với các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, chủ động tham gia và đề xuất đảm nhận các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình kinh tế trọng điểm của huyện. Tiếp tục triển khai tốt phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa trong cựu chiến binh, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững để ngày càng có nhiều Cựu chiến binh có kinh tế khá và giàu. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên, khen thưởng động viên kịp thời, nhân ra diện rộng những gương tốt, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội ở cơ sở.

Đại hội Đại biểu hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành (Kiên Giang) nhiệm kỳ 2022-2027Ban chấp hành Hội cựu chiến binh huyện Châu Thành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Bí thư Huyện ủy Lâm Minh Công cũng tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo và giúp đỡ tích cực của Tỉnh Hội, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của ban ngành, đoàn thể; với niềm tự hào về bản chất và truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, các cấp Hội cựu chiến binh trong huyện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới, góp phần to lớn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành hội cựu chiến binh huyện Châu Thành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 12 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Cũng tại đại hội đồng chí Lâm Minh Công, Bí thư Huyện ủy Châu Thành tặng đại hội bức chướng của Ban chấp hành Đảng bộ huyện với nội dụng: “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - kỷ cương - trách nhiệm”./.

 

 

 


Bài liên quan