Đại hội lần thứ XX phấn đấu đến năm 2025 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Miền TrungSáng 21/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, cùng 346 đại biểu chính thức đại diện cho 54.080 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhận xét, 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của khu vực và thế giới, những khó khăn của đất nước và của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã đạt và vượt 20/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XIX đề ra.

Đại hội lần thứ XX phấn đấu đến năm 2025 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triern khá của vùng Miền Trung

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo đại hội

Kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng bình quân 4,83%/năm; quy mô tổng sản phẩm tăng khá, gấp 1,36 lần so với năm 2015. Du lịch có bước phát triển, nhất là du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng, sinh thái; một số khu, điểm du lịch mới được đầu tư, đưa vào khai thác.

Bước đầu đã thu hút được một số dự án đầu tư có quy mô lớn, được kỳ vọng tạo ra đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiệm vụ phát triển đô thị, phát triển kinh tế biển, xây dựng nông thôn, nhất là xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực....

Trong nhiệm kỳ đã thu hút được nhiều nguồn vốn cho đầu tư, phát triển. Tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,82%/năm; miền núi giảm bình quân 5,25%/năm. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được quan tâm, đạt một số kết quả tích cực.

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 đạt kết quả bước đầu. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chăm lo. Việc phân công cán bộ luôn gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, việc chuẩn bị Đại hội, tổ chức Đại hội từ cơ sở lên đã khẳng định, cán bộ, đảng viên tỉnh Quảng Ngãi, cấp ủy các cấp đã đề cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ…

"Đảng bộ và quân dân Quảng Ngãi cần khẳng định đúng đắn về những thành tựu và phấn khởi, tự hào về những kết quả đạt được để tăng thêm niềm tin vào sự nghiệp đổi mới, để quyết tâm phấn đấu đạt được những thành tựu cao hơn, lớn hơn trong nhiệm kỳ 5 năm tới", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh và để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trong Báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đề nghị Đại hội cần phải đi sâu thảo luận, phân tích kỹ nguyên nhân của tình hình để đề ra các biện pháp khắc phục một cách kiên quyết và có kết quả cao nhất, không để lặp lại những khuyết điểm vừa qua, muốn vậy, theo Phó Chủ tich thường trực Quốc hội, "phải có quyết tâm cao, thẳng thắn, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa để đưa tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững và toàn diện hơn trong thời gian tới, sớm trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung".

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, Đại hội tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung :

Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; trên tinh thần thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp và Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung, tạo tiền đề để đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Đại hội lần thứ XX phấn đấu đến năm 2025 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triern khá của vùng Miền Trung

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai, thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh ta trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Thứ ba, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có tầm nhìn chiến lược; có khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ, để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh ta thực hiện thắng lợi mục tiêu to lớn mà Đại hội sẽ quyết định.

Thứ tư, Đại hội có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đủ về số lượng và chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng, của đất nước.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Quỳnh Vân, phát huy truyền thống quê hương Quảng Ngãi anh hùng và cách mạng, kế thừa những thành tựu đạt được, với tinh thần thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng giúp Quảng Ngãi phát triển xứng đáng với sự kỳ vọng của Trung ương và sự mong đợi của nhân dân tỉnh nhà. Quảng Ngãi anh hùng trong quá khứ, đổi mới, sáng tạo trong hiện tại, sẽ có những phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong tương lai. Đó chính là khát khao cháy bỏng, là cam kết đầy trách nhiệm của chúng ta với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hôm nay và với các thế hệ con cháu mai sau.

Danh Tạo - Đình Sang