Đắk Lắk: Phát hiện 27 m3 gỗ không rõ nguồn gốc tại Trung tâm Bảo tồn VoiNgày 24/09/2021, đồng chí H’lan Niê, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết: Qua công tác phối hợp tuần tra, thực hiện nhiệm vụ giữa Hạt kiểm lâm Buôn Đôn với Đội kiểm lâm cơ động số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk), đã phát hiện một khối lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc được khai thác trái phép, tập kết trên phần đất do Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk quản lý, bảo vệ thuộc địa bàn buôn Ea Ma, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Cụ thể, tại các khoảnh 3 4 thuộc Tiểu khu 462, lực lượng chức năng phát hiện 3 vị trí tập kết gỗ không rõ nguồn gốc với tổng khối lượng 27m3 gỗ, từ nhóm III đến nhóm VIII. Tại thời điểm phát hiện, chưa xác định được nguồn gốc gỗ và đối tượng khái thác. Hiện nay, các cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn đang tiến hành xác minh, làm rõ về: Chủng loại gỗ, chủng loại rừng, đơn vị chủ rừng, vị trí khai thác. Sau khi xác minh, làm rõ nếu đủ cơ sở Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn sẽ tiến hành khởi tố vụ án và chuyển cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định của phát luật.

Đắk Lắk:  Phát hiện 27 m3 gỗ không rõ nguồn gốc tại Trung tâm Bảo tồn Voi

  1. Gỗ không rõ nguồn gốc được tập kết rải rác tại nhiều điểm.

 

Đắk Lắk:  Phát hiện 27 m3 gỗ không rõ nguồn gốc tại Trung tâm Bảo tồn Voi

  1. Gỗ được sắp xếp thành từng đống

Đắk Lắk:  Phát hiện 27 m3 gỗ không rõ nguồn gốc tại Trung tâm Bảo tồn Voi

  1. Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Buôn Đôn trao đổi thông tin với Phóng viên

Theo thông tin, Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk thành lập năm 2011 và được giao quản lý, bảo vệ gần 200 ha rừng nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn Voi. Tại Tiểu khu 462, nơi tập kết gỗ không rõ nguồn gốc, năm 2020 Trung tâm Bảo tồn Voi được phép chuyển đổi 3,21ha rừng sản xuất sang xây dựng các công trình phục vụ công tác bảo tồn Voi. Và tại diện tích chuyển đổi này, tỉnh Đắk Lắk đã cho đấu thầu khai thác cây đứng với tổng khối lượng 150m3 gỗ, trong năm 2020 đơn vị trúng thầu đã hoàn thành việc khai thác./.