Đắk Nông dừng hoạt động Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại Cai ChanhUBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành văn bản chỉ đạo dừng hoạt động chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm thu phí Cai Chanh, thuộc xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp kể từ ngày 01/3/2021.

 

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành văn bản chỉ đạo dừng hoạt động chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm thu phí Cai Chanh, thuộc xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp kể từ ngày 01/3/2021.

 

Đắk Nông dừng hoạt động Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại Cai Chanh

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm thu phí Cai Chanh, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp sẽ dừng hoạt động kể từ ngày 01/3/2021.

 

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Nông giao cho Sở Y tế, Sở Tài chính, UBND huyện Đắk R’Lấp và các đơn vị liên quan thực hiện chi trả đầy đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia làm nhiệm vụ ở Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm thu phí Cai Chanh, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp theo đúng quy định.

Trần Quỳnh- Tuệ Nhi- VPĐD Lâm Đồng

 

 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất