Đắk Nông: Huyện Đắk Song hỗ trợ hơn 98 triệu đồng mua vật tư phục vụ công tác phòng chống dịchSáng ngày 17/9, Trung tâm Y tế huyện Đắk Song( Đắk Nông) tiếp tục nhận số tiền hỗ trợ 98.300.000₫ để mua vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Đắk Song.

Đắk Nông: Huyện Đắk Song hỗ trợ hơn 98 triệu đồng mua vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch

Nguồn tiền hỗ trợ trên được trích từ Quỹ phòng chống Covid-19 do các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn huyện Đắk Song.