Đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, liên tục và thông suốt trong tình hình dịch Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp(SPL)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có công văn hỏa tốc gửi các tổ chức tín dụng (TCTD), NHNN các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, NHNN cũng yêu cầu các TCTD chỉ đạo chi nhánh, phòng giao dịch tại địa bàn của tỉnh, thành phố mình trực thuộc tiến hành nghiêm túc việc giãn cách, phong tỏa và cách ly theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cũng như từ phía các cấp chính quyền địa phương về phòng, chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng phương án đảm bảo hoạt động NH được diễn ra an toàn, liên tục và thông suốt trong mọi tình huống.

Đồng thời, NHNN, TCTD trực thuộc các tỉnh, thành phố phải tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: Cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi, phí, cho vay mới theo thẩm quyền và quy định, thực hiện cắt giảm tối đa các loại chi phí nhằm tạo nguồn lực tài chính hỗ trợ khách hàng, người dân, doanh nghiệp.

Đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, liên tục và thông suốt trong tình hình dịch Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp

Thực hiện cắt giảm tối đa các loại chi phí nhằm tạo nguồn lực tài chính hỗ trợ khách hàng, người dân, doanh nghiệp. Nguồn: Baokhanhhoa.

Bên cạnh đó, các TCTD cũng cần tích cực chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và khách hàng trên địa bàn để tìm hiểu nhu cầu, đáp ứng kịp thời vốn tiêu thụ nông sản, vốn sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Có giải pháp hỗ trợ cụ thể đối với các chi nhánh TCTD trên địa bàn bị cách ly, hướng dẫn cụ thể và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về quy trình, thủ tục, các dịch vụ trực tuyến, dịch vụ thanh toán của NH, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ NH và khách hàng, đặc biệt ở khu vực có dịch, vùng cách ly y tế không trực tiếp đến NH giao dịch nhằm đảm bảo vừa phòng, chống dịch, vừa đáp ứng dịch vụ NH.
Ngoài ra, các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phải có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các chi nhánh TCTD trên địa bàn triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc triển khai các chủ trương, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân vay vốn gặp khó khăn chưa trả được nợ vay do dịch Covid-19, thông tin đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các giải pháp của ngành NH nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn.


Bài liên quan