Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình đặc biệt 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng' được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam với sự tham gia của nhiều ca sĩ như Đăng Dương, Trọng Tấn, Lan Anh,...

Tối 22/12, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương kết hợp với Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Sáng mãi niềm tin theo Đảng. Chương trình được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình đặc biệt 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'
Các nghệ sĩ hát liên khúc chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam và Lãnh tụ ca.

Thông qua chương trình với nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu thể hiện những giá trị đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, phản ánh sinh động quá trình 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020), kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020); ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình đặc biệt 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'
Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã truyền tải tới khán giả sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm khi có Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường.

Chương trình được dàn dựng, kết cấu làm 2 phần, phần 1: Mãi mãi niềm tin theo Đảng gồm các ca khúc: Niềm tin dâng Đảng, Màu cờ tôi yêu, Lá cờ, Tự nguyện, Đảng là cuộc sống của tôi, Tổ quốc vinh quang đã mang tới khán giả thông điệp hơn thập kỷ qua Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ kính yêu sáng lập và rèn luyện, lãnh đạo, đưa đất nước ta giành được thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Đảng đã lãnh đạo toàn dân ta làm nên cuộc cách mạng lịch sử tháng 8/1945 đưa dân tộc ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

Phần 2: Đất nước nở hoa gồm 8 ca khúc: Tổ quốc ta cờ bay, Mùa xuân trên quê hương, Mùa xuân đầu tiên, Việt Nam tươi đẹp, Tiếng gọi Việt Nam, Em ơi mùa xuân đến rồi đó, liên khúc Em là mầm non của Đảng và Ca ngợi Tổ quốc, liên khúc Việt Nam ơi  Những trái tim Việt Nam. Phần 2 mang thông điệp 90 mùa xuân đã qua chính là kết tinh và trí tuệ, là kinh nghiệm của Đảng ta trong những thành quả cách mạng đã đạt được, tuy có những lúc khó khăn và thách thức nhưng Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua và đạt được những thành tựu to lớn. Trong suốt 90 mùa xuân thì "Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua“ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình đặc biệt 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'
Ca sĩ Đăng Dương tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "Sáng mãi niềm tin theo Đảng".

Chương trình thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường. Khẳng định Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, thực hiện thành công công cuộc "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" với mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ: Đăng Dương, Trọng Tấn, Thu Thủy, Lan Anh, Thành Lê, Minh Quân, Mạnh Hưởng, Thùy Trang, nhóm Thăng Long với nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Theo Tình Lê
Báo Vietnamnet 


Bài liên quan