Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”(SPL)- Khánh Hòa tự hào là địa phương diễn ra sự kiện lịch sử vào năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Pháp và ký kết với Chính phủ Pháp Tạm ước 14 tháng 9 nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình để gìn giữ nền độc lập của dân tộc Việt Nam. Ngày 18-10-1946, trên đường trở về nước, Người đã đến vịnh Cam Ranh hội kiến với Cao ủy Pháp D’Argenlieu để bàn thảo về việc thực hiện Tạm ước 14 tháng 9.

Cách đây 110 năm, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (tức Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh về sau) đã rời bến cảng Nhà Rồng trên con tàu Amiral Latouche Tréville, bắt đầu cuộc hành trình với khát vọng, quyết tâm lớn tìm ra con đường giải phóng dân tộc. 

Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta những bài học kinh nghiệm có giá trị hết sức to lớn về lý luận và thực tiễn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế toàn diện ngày nay. 

Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác là tấm gương sáng, là bài học quý giá về ý chí, khát vọng, nghị lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; cổ vũ, bồi đắp cho thế hệ trẻ hôm nay niềm tin, lý tưởng cách mạng, tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngừng học tập, phấn đấu nỗ lực vươn lên, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa sẽ phấn đấu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ của cả nước.

Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”Tuổi trẻ Khánh Hòa dâng hương kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp: Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là thúc đẩy phát triển công nghiệp, du lịch chất lượng cao, kinh tế biển và đẩy mạnh thực hiện 3 vùng động lực phát triển, 4 chương trình kinh tế - xã hội; làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, nhằm tạo môi trường ổn định để tỉnh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực…

Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tập trung công tác giảm nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi.

Ngoài ra, tại buổi tọa đàm kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức ngày 4/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu kế thừa, phát huy vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm được rút ra từ chương trình tọa đàm vào công cuộc xây dựng và phát triển đơn vị, địa phương và tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới.

Trước mắt, tập trung tham mưu, đề xuất giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội và phát triển 3 vùng động lực của tỉnh. Đồng thời, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao độ, các địa phương, đơn vị cần chủ động triển khai các biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép” phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội,  nhằm biến khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện sớm trở thành hiện thực.


Bài liên quan