Đất nước ta sẽ bước vào một giai đoạn phát triển ngày càng tốt đẹp hơnSáng 23-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những cử tri đầu tiên của khu dân cư bỏ phiếu bầu cử ở khu vực bầu cử số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Trả lời báo chí trong nước và quốc tế ngay sau khi thực hiện quyền công dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cuộc bầu cử lần này sẽ giúp đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển ngày càng tốt đẹp hơn…

Đất nước ta sẽ bước vào một giai đoạn phát triển ngày càng tốt đẹp hơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn báo chí tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN

- Thưa Tổng Bí thư, xin đồng chí cho biết cảm xúc của mình sau khi thực hiện quyền công dân?

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi khi cùng với cử tri nhân dân Thủ đô và cả nước thực hiện quyền công dân của mình, tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này là lần thứ XV, diễn ra khi đất nước đã trải qua hơn 75 năm giành được độc lập, 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, 35 năm đổi mới, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2021 và đang bước vào giai đoạn mới, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới.

Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng vừa tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp, đang triển khai thực hiện các Nghị quyết, đưa các Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thật sự là của dân, do dân và vì dân; đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tôi tin tưởng, với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này, đất nước ta sẽ bước vào một giai đoạn phát triển ngày càng tốt đẹp hơn, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Với gần 70 triệu lá phiếu cử tri để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 đại biểu HĐND cấp tỉnh và thành phố; hơn 2 vạn đại biểu HĐND cấp quận, huyện và hơn 24 vạn đại biểu HĐND cấp xã, phường thì đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tôi rất cảm ơn đồng bào và cử tri cả nước trong nhiều năm qua, đặc biệt là những năm gần đây đã rất quan tâm đến hoạt động của Quốc hội và HĐND; luôn cổ vũ, động viên, khích lệ các hoạt động của Quốc hội và HĐND. Đồng thời, phản ánh tâm tư nguyện vọng với các cơ quan dân cử, đóng góp cho việc hoạch định chính sách, xây dựng luật pháp và giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật trong thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt trong 3 - 4 tháng gần đây, mặc dù phải đối phó với đại dịch Covid-19, đồng thời, bảo đảm sản xuất, kinh doanh, công tác, nhưng cử tri vẫn tham gia tích cực và có trách nhiệm trong cuộc bầu cử lần này, như: Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tiếp xúc cử tri, đề xuất các kiến nghị và đóng góp ý kiến cho các ứng cử viên ở cả Trung ương và địa phương. 

Tôi tin rằng, với truyền thống đại đoàn kết của dân tộc ta, với ý chí sắt đá và lòng yêu nước thiết tha của nhân dân ta, với tình cảm phát huy quyền làm chủ của công dân, mỗi công dân đã xác định được quyền và nghĩa vụ của mình, bà con sẽ đi bầu cử đông đủ, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất trong những người ứng cử để chọn đúng người, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu HĐND các cấp, tránh bầu nhầm, tránh bầu lẫn. Tôi tin chắc rằng, cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp, tạo không khí thật sự là ngày hội của toàn dân - ngày hội lớn của dân tộc ta, của non sông đất nước ta.

- Thưa Tổng Bí thư, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Vậy, xin đồng chí cho biết kỳ vọng của mình vào những đại biểu dân cử, họ sẽ làm gì để phát huy hơn nữa cơ đồ của đất nước và mỗi người dân sẽ thừa hưởng được gì những thành quả phát triển đó?

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cũng như mọi cử tri cả nước, tôi mong muốn tất cả các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND sẽ hết lòng vì nước vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mình theo đúng Hiến pháp và pháp luật đã quy định, nhất là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Nói cách khác là phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu được dân tín nhiệm bầu ra hôm nay, thay mặt cho dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội. Phải làm sao cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc như Bác Hồ đã dạy. 

Tôi tin là mỗi đại biểu được bầu hôm nay cũng như mọi người, dù không được bầu, cũng luôn giữ vững tư cách của một công dân Việt Nam. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh thêm: Là đại biểu của nhân dân thì phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri, của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng, giao phó.

- Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư!

Theo Hà Nội Mới


Bài liên quan