Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp



UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2294/UBND-KT, đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện có liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệpẢnh minh họa

Công văn nêu rõ, sau khi xem xét Báo cáo số 208/BC-SCT ngày 29/5/2020 của Sở Công Thương về kết quả kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình, tiến độ triển khai các dự án thành lập cụm công nghiệp (CCN), CCN làng nghề trên địa bàn thành phố và căn cứ kết quả cuộc họp ngày 8/5/2020 bàn về nội dung nêu trên, UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư CCN: Tập trung phân bổ nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

UBND các huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi sát tiến độ thực hiện của dự án, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định; đôn đốc, phối hợp chủ đầu tư dự án CCN xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, thống nhất ngày khởi công theo đúng cam kết. Thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai thực hiện dự án CCN, định kỳ tổng hợp, báo cáo gửi Sở Công Thương trước ngày 22 hằng tháng.

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời hướng dẫn UBND cấp huyện và chủ đầu tư dự án CCN giải quyết thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục liên quan lĩnh vực phụ trách; lưu ý tham mưu ngay văn bản của UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10ha đất trồng lúa đối với hồ sơ dự án đã đáp ứng đủ điều kiện.

Sở Công Thương nâng cao chất lượng tổng hợp, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; cập nhật thông tin, tiến độ của từng dự án để tham mưu, báo cáo UBND thành phố định kỳ vào ngày 25 hằng tháng.

Đối với đề xuất thành lập mới CCN, các sở, ngành chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung liên quan theo lĩnh vực; tuân thủ đúng quy hoạch và quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ. Văn bản tham gia thẩm định phải đảm bảo trả lời đầy đủ, rõ, đúng chức năng, nhiệm vụ và nội dung yêu cầu của cơ quan lấy ý kiến, đề xuất cụ thể phương án xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật, gửi Sở Công Thương đảm bảo đúng thời gian quy định. Sở Công Thương chủ trì rà soát kỹ các hồ sơ thẩm định, đảm bảo căn cứ pháp lý, đầy đủ điều kiện, trình UBND thành phố xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền.

N.Q


Bài liên quan




BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM






Tin mới nhất