Đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng đến hết năm 2021Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã quyết định trình Chính phủ đề xuất không tăng tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 trong phiên họp mới nhất bàn về tiền lương tối thiểu vùng năm 2021...

Đề xuất sẽ không tăng lương tối thiểu vùng đến hết năm 2021

Đề xuất sẽ không tăng lương tối thiểu vùng đến hết năm 2021

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu với phương án: "Tiếp tục thực hiện tiền lương tối thiểu vùng theo tháng đến hết năm 2021 (không điều chỉnh trong năm 2021). Chưa ban hành tiền lương tối thiểu theo giờ năm 2021 để đồng bộ với tiền lương tối thiểu theo tháng".

Trong phiên họp, có 9/13 thành viên tham gia hội đồng tham gia bỏ phiếu, kết quả cả 9 phiếu (chiếm 69,2%) đồng ý với phương án hội đồng đưa ra. Các thành viên không tham gia bỏ phiếu đều là đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đại diện của người lao động chưa đồng ý với phương án được đưa ra bỏ phiếu.

Như vậy, tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ giữ nguyên theo phương án: Vùng 1 là 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2 là 3.920.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 là 3.070.000 đồng/tháng.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất