Dịch COVID-19: EVN đề xuất giảm giá điện một số nơi và giãn thu tiền điện 1 thángTập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, vừa kiến nghị miễn giảm giá điện cho một số đối tượng, hỗ trợ vượt qua khó khăn, ứng phó với dịch COVID-19.

Dịch COVID-19: EVN đề xuất giảm giá điện một số nơi và giãn thu tiền điện 1 thángEVN đề xuất giảm giá điện một số nơi và giãn thu tiền điện 1 tháng

Theo đó, EVN đã ban hành Nghị quyết số 36, thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng nhanh chóng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19.

Đáng chú ý, trong các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể Nghị quyết đặt ra có nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Uỷ ban Quản lí vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét miễn, giảm giá điện cho một số đối tượng khách hàng trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Đối tượng trọng tâm được EVN đề xuất miễn, giảm giá điện là các khu vực cách li tập trung, các viện xét nghiệm dịch Covid-19, các bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân bị nhiễm Covid-19.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng yêu cầu đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các khu vực cách li tập trung của Nhà nước, các bệnh viện nói chung và các bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân nhiễm Covid-19.
 
Các Tổng công ty Điện lực chủ động rà soát, thống kê các đối tượng khách hàng được hỗ trợ tiền điện, đề ra các giải pháp để đảm bảo cấp điện ổn định và an toàn cho các đối tượng này trong thời gian chống dịch.

EVN cũng cho biết sẽ xem xét để giãn thời gian thu tiền điện 1 tháng giữa lúc diễn ra dịch bệnh Covid- 19.

Tập đoàn sẽ tập trung đảm bảo an ninh cung cấp điện giai đoạn mùa khô và cả năm 2020 với nhu cầu phụ tải và tần suất nước theo các kịch bản: thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công Thương giao, đảm bảo kinh doanh có lãi và chung tay cùng cả nước thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong thời gian này, tập đoàn sẽ tăng cường các biện pháp và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Xây dựng các kịch bản ứng phó đối với dịch bệnh, không để cán bộ, nhân viên bị nhiễm bệnh. Thực hiện họp, làm việc trực tuyến để hạn chế tập trung đông người. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lí công văn, công việc.

T/h


Bài liên quan