Diễn đàn các Cty quản lý tài sản công quốc tế lần thứ 4Ngày 14 – 15/11/2018, tại Hà Nội, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phối hợp Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị thường niên và Hội nghị qu

Diễn đàn các Cty quản lý tài sản công quốc tế lần thứ 4

Bộ Tài chính tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị IPAF 2018

Hội nghị được tổ chức với mục đích tăng cường năng lực và thúc đẩy chia sẻ tri thức giữa các thành viên Diễn đàn IPAF, các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia. Đồng thời đóng góp cho sự ổn định của kinh tế từng quốc gia và khu vực Châu Á thông qua thúc đẩy hợp tác và chia sẻ tri thức, kinh nghiệm chuyên môn giữa các Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC) công. Thông qua hoạt động hợp tác giữa các thành viên, IPAF sẽ củng cố cơ chế ứng phó với khủng hoảng để thúc đẩy khả năng phục hồi của nền kinh tế khu vực.

Hội nghị thường niên Diễn đàn IPAF 2018 được tổ chức vào ngày 14/11/2018. Đây là hoạt động nội bộ giữa các thành viên Diễn đàn IPAF và ADB. Tại Hội nghị, các thành viên Diễn đàn và Ban Thư ký IPAF báo cáo kết quả hoạt động trong năm vừa qua, thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Hội thảo quốc tế và đưa ra tuyên bố chung cho hoạt động của IPAF trong nhiệm kỳ mới. Năm nay, Hội nghị thường niên Diễn đàn IPAF 2018 sẽ chính thức thông qua việc kết nạp thành viên mới là Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Hội nghị quốc tế Diễn đàn IPAF 2018 được tổ chức vào ngày 15/11/2018 với chủ đề “Củng cố an ninh tài chính Châu Á và giải pháp thực hiện”. Tại Hội nghị này, các diễn giả, chuyên gia quốc tế, chuyên gia trong nước, đại diện các thành viên IPAF sẽ tập trung vào việc bàn thảo, chia sẻ và trao đổi về :Tình hình kinh tế - tài chính châu Á; An ninh tài chính châu Á, tình hình và cơ chế xử lý nợ xấu; Thị trường xử lý nợ châu Á: cơ hội và thách thức;: Nhân tố ảnh hưởng và xu hướng thị trường xử lý nợ Châu Á. 

Chia sẻ tại buổi họp báo vè thông tin Hội nghị, ông Phạm Mạnh Thường, Phó Tổng giám đốc DATC  cho biết, mục đích của Hội nghị Diễn đàn IPAF 2018 là nhằm tăng cường năng lực và thúc đẩy chia sẻ tri thức giữa các thành viên Diễn đàn IPAF của nhà hoạch định chính sách và chuyên gia; Đồng thời đóng góp cho sự ổn định kinh tế từng quốc gia và khu vực Châu Á thông qua thúc đẩy hợp tác và chia sẻ tri thức, kinh nghiệm chuyên môn giữa các Công ty quản lý niowj và khai thác tài sản (AMC) công. Thông qua hoạt động hợp tác giữa các thành viên, IPAF sẽ củng cố cơ chế ứng phó với khung hoảng để thúc đẩy khả năng phục hồi của nền kinh tế khu vực.

DATC đăng cai tổ chức Hội nghị Diễn đàn IPAF 2018 với vai trò là chủ tịch luân phiên của IPAF..

- Diễn đàn IPAF là sáng kiến được đề xuất tại Hội nghị quốc tế về phát triển ngành tài chính toàn cầu do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Công ty Quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO) tổ chức tại Hà Nội năm 2012. 

- Vào tháng 05/2013, Diễn đàn IPAF chính thức được thành lập tại Seoul, Hàn Quốc gồm 07 thành viên sáng lập đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Kazakhstan, Hàn Quốc và Thái Lan, trong đó DATC là đại diện của Việt Nam tham gia làm thành viên sáng lập Diễn đàn. Tính đến nay, IPAF có 13 thành viên, gồm 9 thành viên chính thức và 4 thành viên liên kết. Trong đó thành viên chính thức là những AMC công do Nhà nước làm chủ sở hữu và được Chính phủ sử dụng như là công cụ kinh tế để xử lý nợ/tài sản xấu. Thành viên liên kết là những tổ chức liên quan không nhất thiết phải hoạt động dưới hình thức AMC.

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tiền thân là Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ, được công nhận doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định số 55/2004/QĐ-TTg ngày 06/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu. 

Thanh Thanh