Định đình dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TT&TT vừa có quyết định đình chỉ giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng đã cấp cho Công ty cổ phần Gold Game Việt Nam với thời hạn là 3 tháng.

Định đình dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 

Định đình dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 của Gold Game Việt Nam.

Trước đó, Bộ Thông tin và truyền thông cũng đã đình chỉ 3 tháng (kể từ ngày 17-4-2020) đối với giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã cấp cho Gold Game Việt Nam.

Quyết định đình chỉ giấy phép G1 của Công ty cổ phần Gold Game Việt Nam là do công ty đã vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 điều 32 nghị định số 72 "Không đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng quy định tại điều 32a, điều 32b nghị định này sau khi đã được Bộ Thông tin và truyền thông yêu cầu khắc phục bằng văn bản".

Cũng tương tự với hành vi vi phạm nêu trên, Gold Game Việt Nam bị ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam đã công bố hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng vào ngày 15/12/2019, sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

Ngoài ra, ngày 26/2, theo đề nghị của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Trung tâm Internet Việt Nam cũng đã tạm dừng hoạt động các tên miền www.goldgame.vn, www.103.vn, www.103.com.vn... cấp cho Công ty cổ phần Gold Game Việt Nam do vi phạm trong hoạt động quảng cáo, giới thiệu trò chơi điện tử G2 trên mạng khi chưa được cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ theo quy định.

PV


Bài liên quan