Doanh nghiệp được vay vốn lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho lao độngDoanh nghiệp có khó khăn về tài chính được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành hướng dẫn cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Cụ thể, người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động quy định tại Bộ luật Lao động, có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động được vay phải không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019; có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn cho Ngân hàng Chính sách xã hội .

Ngoài ra, người sử dụng lao động được vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 3 tháng (từ tháng Tư đến hết tháng Sáu).

Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; lãi suất cho vay là 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm; khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.  

Về thủ tục xác nhận, phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn, chậm nhất ngày 5 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách theo Phụ lục kèm theo Quyết định này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách theo Phụ lục kèm theo Quyết định này, gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội  được thực hiện đến hết ngày 31/7/2020.

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất