Doanh nghiệp trúng thầu gạo dự trữ mà "bùng" sẽ bị cấm tham gia đấu thầu từ 3 đến 5 nămTheo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, lần đấu thầu gạo gói thầu cung cấp 182.300 tấn gạo lần 2 vừa diễn ra ngày 12/5, có tổng số 54 doanh nghiệp tham gia dự thầu.

Doanh nghiệp trúng thầu gạo dự trữ mà bùng sẽ bị cấm tham gia đấu thầu từ 3 đến 5 năm

Ảnh minh họa

Trong số đó, có nhiều doanh nghiệp đã từ chối không ký hợp đồng cung ứng gạo cho dự trữ quốc gia đợt 1 vừa qua cũng tham gia đấu thầu lần này, vì theo pháp luật hiện hành không có quy định nào cấm họ không được tham gia dự thầu.

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, hiện các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đang khẩn trương tổ chức đánh giá hồ sơ kỹ thuật, năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu tham dự thầu.

Những nhà thầu vượt qua bước đánh giá hồ sơ kỹ thuật, đáp ứng được năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì được mở hồ sơ tài chính để lựa chọn nhà thầu trúng thầu.

Nhà thầu nào đáp ứng được hồ sơ kỹ thuật, năng lực, kinh nghiệm và có giá dự thầu thấp nhất được lựa chọn trúng thầu cung ứng cho dự trữ quốc gia.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có công điện chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu chậm nhất là ngày 19/5 để ký hợp đồng xong trước ngày 22/5, thời gian thực hiện hợp đồng đến hết ngày 30/6/2020.

Để khắc phục tình trạng các nhà thầu tham gia đấu thầu khi đã trúng thầu rồi lại bỏ thầu như lần trước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết việc giao dịch, tham gia cung ứng gạo cho dự trữ quốc gia được thực hiện theo Bộ luật dân sự năm 2015, Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 và Luật Đấu thầu năm 2013.

Trường hợp doanh nghiệp trúng thầu không tới ký hợp đồng thì biện pháp chế tài là thu bảo lãnh dự thầu.

Nếu đã ký hợp đồng mà không thực hiện hoặc có thực hiện, nhưng không giao đủ số lượng theo hợp đồng đã ký sẽ bị thu bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc chịu phạt tối đa bằng 8% giá trị không thực hiện và cấm tham gia đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm Luật Đấu thầu đã quy định.

Căn cứ quy định của pháp luật về Đấu thầu, đợt mở thầu lần hai vào ngày 12/5/2020 vừa qua, trong Hồ sơ mời thầu, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nâng cao biện pháp ràng buộc hơn với các nhà thầu khi tham gia thầu, mức bảo lãnh dự thầu đã được nâng lên từ 1,5% đến 3% trên giá gói thầu bằng mức tối đa pháp luật đã quy định.

Về lâu dài, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có kiến nghị cần sửa đổi Luật Đấu thầu bổ sung các chế tài khác để ràng buộc hơn với các nhà thầu khi tham gia đấu thầu không riêng chỉ có mua gạo dự trữ quốc gia, mà cho nhiều mặt hàng và các lĩnh vực khác.

N.Q

 


Bài liên quan