Đống Đa - Hà Nội: Đình Hoàng Cầu được trùng tu hay làm mới di tích?Việc tu bổ di tích, di sản là phải tôn trọng yếu tố nguyên gốc và giá trị văn hóa hàm chứa trong kiến trúc của công trình. Việc đập đi xây lại mới và trùng tu có thể gây những hậu quá đáng tiếc trong việc bảo vệ và gìn giữ di sản.

Vừa qua, báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh của người dân về việc Đình Hoàng Cầu ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội được trùng tu lại nhưng thực chất là đập đi xây lại. Được biết, vào năm 2016, Đình Hoàng Cầu được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt. Theo như phản ánh, số tiền bỏ ra để trùng tu, xây dựng lại là khoảng 24 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Liên doanh Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng công trình văn hóa Việt và Công ty TNHH Thương mại sản xuất và dịch vụ Long Thịnh. Vậy, điều đặt ra ở đây là các đơn vị thi công có năng lực về xây dựng các di tích về văn hóa hay không? Nhất là di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt này. Rồi các cấu kiện, thành phần kiến trúc của các di tích sau khi hạ giải được bảo quản ra sao?

Mặt khác, việc một di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt được trùng tu theo kiểu đập đi xây dựng hoàn toàn có nên không vì như thế sẽ mất đi nét văn hóa cổ kính, linh thiêng của di tích lịch sử đó để lại.

Đống Đa - Hà Nội: Đình Hoàng Cầu được trùng tu hay làm mới di tích?

Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình Hoàng Cầu

Theo điều 34 của Luật di sản văn hóa có nêu rõ:

1. Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích;

b) Lập quy hoạch, dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp sửa chữa nhỏ không ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích. Đối với di tích cấp tỉnh, phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh; đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt, phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Công bố công khai quy hoạch, dự án đã được phê duyệt tại địa phương nơi có di tích.

2. Tổ chức, cá nhân chủ trì lập quy hoạch, dự án hoặc chủ trì tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân.

3. Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, chứng chỉ hành nghề cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này.”

Để làm rõ thông tin trên một cách khách quan nhất, phóng viên (PV) đã đặt lịch làm việc với UBND phường Ô Chợ Dừa và UBND quận Đống Đa nhưng sau nhiều lần liên hệ chỉ nhận được câu trả lời qua điện thoại của bà Loan - Chủ tịch UBND phường là: “Dự án này chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Quận còn UBND phường chỉ là nơi được thụ hưởng thành quả của ban quản lý xây dựng người ta tôn tạo lại Đình cho phường”.

Trước sự việc di tích lịch sử cứ trùng tu là phá đi xây lại của Đình Hoàng Cầu như phản ánh, rất mong các cơ quan quản lý nhà nước đề ra các cơ chế chính sách phù hợp với thực tế để trùng tu các di sản văn hóa nhưng phải giữ lại được tinh hoa văn hóa cũ.

 Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.

PV
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất