Đồng hành cùng thí sinh trong bối cảnh dịch Covid-19: Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển ngành Quản lý công tại ĐHQG-HCM đối với phương thức tuyển sinh 6 đến hết ngày 23/6/2021(SPL)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với thí trong việc đăng ký xét tuyển nguyện vọng, Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển ngành Quản lý công đối với phương thức tuyển sinh 6 theo Đề án tuyển sinh đã công bố.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến nhiều hoạt động trong đời sống xã hội, trong đó, có hoạt động đăng ký xét tuyển nguyện vọng của thí sinh vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước…

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với thí trong việc đăng ký xét tuyển nguyện vọng, Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển ngành Quản lý công đối với phương thức tuyển sinh 6 theo Đề án tuyển sinh đã công bố.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành Quản lý công theo phương thức 6 được gia hạn đến 16h30p ngày 23/6/2021 (tính theo dấu bưu điện trên hồ sơ).

Phương thức tuyển sinh 6 áp dụng xét tuyển học bạ THPT 03 năm đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Quản lý công tại ĐHQG-HCM. Với mục tiêu đào tạo đội ngũ nhân sự làm công tác quản trị, quản lý tại các cơ quan, tổ chức khu vực công và khu vực tư, phương thức 6 xét tuyển ngành Quản lý công tập trung với 03 tiêu chí: Hạnh kiểm tốt; học lực từ khá trở lên các năm lớp 10,11,12; đạt yêu cầu về bài luận về ngành Quản lý công. Bên cạnh đó, phương thức 6 cũng khuyến khích thí sinh là cán bộ đoàn; có thành tích trong các hoạt động phong trào, các hoạt động học tập, rèn luyện tại trường THPT, địa phương.

Đồng hành cùng thí sinh trong bối cảnh dịch Covid-19:  Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển ngành Quản lý công tại ĐHQG-HCM đối với phương thức tuyển sinh 6 đến hết ngày 23/6/2021

Với thế mạnh trong nghiên cứu, giảng dạy, bồi dưỡng chuyên sâu về khoa học Chính trị và khoa học Hành chính, Chương trình Quản lý công trình độ Đại học tại Khoa Chính trị - Hành chính có nhiều nét nổi bật trong đào tạo nhân lực ngành Quản lý công hiện nay. Đây là ngành học trọng điểm mang bản sắc đặc thù của ĐHQG-HCM, được thiết kế công phu theo hướng hiện đại, hội nhập, phát triển đáp ứng yêu cầu của bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Sinh viên ngành Quản lý công sẽ được đào tạo để trở thành một nhà quản lý công năng động, sáng tạo; có phẩm chất chính trị và đạo đức chuẩn mực; có kiến thức, kỹ năng tốt về quản lý, quản trị, phát triển năng lực lãnh đạo, điều hành; có trách nhiệm phục vụ cộng đồng, xã hội.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội việc làm tại các vị trí tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương; các vị trí chuyên viên hành chính, nhân sự, văn phòng tại các ngân hàng, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp cả khu vực công và khu vực tư trong bối cảnh đặt ra ngày càng cao đối với nhân sự quản lý thời kì chuyển đổi số.

Truy cập tại địa chỉ https://www.tuyensinh.spas.edu.vn để tham khảo thông tin chi tiết.

 


Bài liên quan