Dữ liệu văn bằng, chứng chỉ sẽ được cập nhật trên hệ thống tra cứu chung(SPL)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, trường đại học, học viện, các sở giáo dục và đào tạo về việc cập nhật dữ liệu lên hệ thống phần mềm tra cứu văn bằng, chứng chỉ tại địa chỉ http://donvicoso.naric.edu.vn.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp tài khoản và mật khẩu truy cập phần mềm. Các đơn vị phối hợp thực hiện việc cử cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tải và cập nhật dữ liệu lên hệ thống tra cứu thông tin văn bằng chứng chỉ.

Dữ liệu văn bằng, chứng chỉ sẽ được cập nhật trên hệ thống tra cứu chung

Giao diện hệ thông tra cứu văn bằng, chứng chỉ. 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc này nhằm sớm đưa vào sử dụng hệ thống tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ đã được các cơ sở giáo dục cấp phát và là một trong những công cụ thiết thực để chống tình trạng văn bằng giả.


Bài liên quan