Gần 40% lao động nước ngoài tại VN chưa đóng BHXHTheo ước tính của Bộ LĐ-TB-XH, trên cả nước có khoảng hơn 80.000 người lao động nước ngoài làm việc tại VN. Như vậy, vẫn còn gần 40% lao động nước ngoài chưa đóng BHXH.

Ngày 14.3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN cho biết sau 3 tháng thực hiện BHXH bắt buộc đối với lao động nước ngoài làm việc tại VN, tổng số đơn vị tham gia BHXH cho người nước ngoài trên toàn quốc là 8.730 đơn vị với số lao động là 51.524 người.

Gần 40% lao động nước ngoài tại VN chưa đóng BHXH

Tổng số tiền đóng BHXH của lao động nước ngoài làm việc tại VN là trên 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo ước tính của Bộ LĐ-TB-XH trên cả nước có khoảng hơn 80.000 người lao động nước ngoài làm việc tại VN. Như vậy, vẫn còn gần 40% lao động nước ngoài chưa đóng BHXH.

Do đó, BHXH VN vừa có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại VN.

Theo đó, BHXH các tỉnh, thành phố phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động nắm bắt, xác định đối tượng tham gia BHXH là công dân nước ngoài để hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

  • Theo Thanhnien

Bài liên quan