Gần 6.000 sản phẩm nông nghiệp được cấp mã truy xuất nguồn gốc ở Hà NộiSở NN&PTNT Hà Nội vừa có báo cáo rà soát công tác phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP năm 2019.

Gần 6.000 sản phẩm nông nghiệp được cấp mã truy xuất nguồn gốc ở Hà Nội

Gần 6.000 sản phẩm nông nghiệp được cấp mã truy xuất nguồn gốc ở Hà Nội

Theo đó, Sở NN&PTNT Hà Nội đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hoàn thành việc xây dựng “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm TP Hà Nội”. Cùng với đó, đang thí điểm module theo dõi luồng di chuyển sản phẩm, xây dựng nhật ký sản xuất trực tuyến, minh bạch toàn bộ các công đoạn từ quá trình sản xuất đến tiêu thụ...

Đến nay, Sở NN&PTNT Hà Nội đã quản lý, cấp mã tài khoản quản trị cho 2.527 cho các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp, cửa hàng sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn TP (tăng 543 cơ sở so với cuối năm 2018). Cấp mã QR truy xuất minh bạch thông tin cho 495 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục tham gia hn.check.net.vn, với tổng bộ mã truy xuất được quản lý hơn 5.900 mã sản phẩm (tăng 2.700 mã sản phẩm so với cuối năm 2018).

Đáng chú ý, Sở NN&PTNT Hà Nội đã thí điểm thiết lập 5 điểm truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản tại các điểm trưng bày sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm an toàn. Đồng thời, hoàn thiện quy chế và vận hành thí điểm Chợ thương mại điện tử. 


Ngọc Quang


Bài liên quan