Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2 năm 2021(SPL) - Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 2 năm 2021 sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tham gia đến hết ngày 30/5/2021.

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2 tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/5/2021

Ảnh minh họa

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM là Giải thưởng tiêu biểu của các Giải thưởng do UBND TPHCM xét tặng 02 năm 01 lần trên 07 nhóm lĩnh vực nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân TP tham gia hưởng ứng các hoạt động sáng tạo nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Tác giả (nhóm tác giả) của công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm phù hợp với một trong các nhóm lĩnh vực của Giải thưởng nộp hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng về Cơ quan phụ trách của lĩnh vực tương ứng. Mỗi công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm chỉ được đăng ký tham dự 01 trong 07 nhóm lĩnh vực.

Hiện nay, các cơ quan phụ trách 07 lĩnh vực đã tiếp nhận được 137 hồ sơ và tiếp tục tiếp nhận đến hết ngày 30/5/2021.

Thời gian trao giải: dự kiến ngày 02/7/2021 (ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Theo Quy chế xét tặng, Giải thưởng Sáng tạo tối đa là 70 giải, gồm: Lĩnh vực phát triển kinh tế - 10 giải; Lĩnh vực quốc phòng, an ninh - 05 giải; Lĩnh vực quản lý nhà nước - 20 giải; Lĩnh vực truyền thông - 05 giải; Lĩnh vực văn học nghệ thuật - 10 giải; Lĩnh vực khoa học kỹ thuật - 10 giải; Lĩnh vực khởi nghiệp Sáng tạo - 10 giải. Tùy tình hình thực tế Ban Tổ chức Giải thưởng có thể tăng hoặc giảm cơ cấu giải thưởng của từng lĩnh vực. Mỗi lĩnh vực có 01 giải Nhất, nhiều giải Nhì và nhiều giải Ba.

Giải Nhất có mức tiền thưởng 200 triệu đồng; Giải Nhì: 150 triệu đồng; Giải Ba: 80 triệu đồng. Các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng được UBND TP tặng Bằng khen và Biểu trưng Giải thưởng.

Theo ttbc-hcm.gov.vn


Bài liên quan