Gia Lai tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XSaophapluat - Ngày 11-9-2020, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Đến dự Đại hội có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương cùng đông đủ các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại biểu các tỉnh bạn trong khu vực, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo các ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh cùng 250 đại biểu điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh trong 5 năm qua.

Gia Lai tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tỉnh Gia Lai, tặng quà chương trình an sinh xã hội và tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng dự Đại hội - Ảnh: Hà Chính

Được sự quan tâm của Chính phủ, của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, tập trung về cơ sở và được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Từ đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy các hoạt động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

Công tác xây dựng thể chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu, ban hành tạo cơ sở, hành lang pháp lý thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tập trung tháo gỡ, giải quyết tồn động khen thưởng thành tích kháng chiến.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Các thành viên Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Hoạt động cụm, khối thi đua có nhiều đổi mới và ngày càng thiết thực.

Việc thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động đã đạt được những kết quả nổi bật.

Phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến nay, tỉnh đã huy động hơn 15.153 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn đã chuyển biết rõ rệt, giảm được nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; có 84 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Pleiku được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu năm 2020, có 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Kbang và Đak Pơ, nâng tổng số huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là 05 địa phương.

Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Kết quả giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Gia Lai từ 19,71% năm 2015 giảm còn dưới 4,5% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1% giảm còn dưới 6,25%. Cơ sở hạ tầng vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư; đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”, thời gian qua đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán, bộ, công chức, viên chức, người lao động về xây dựng văn hóa công sở. Phong cách ứng, lề lối làm việc, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực thi công vụ được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc quy định về không uống rượu, bia trong giờ làm việc, buổi trưa ngày làm việc và uống rượu, bia khi tham gia giao thông… Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như, một số ít cán bộ công chức, viên chức, người lao động chưa chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, việc thực hiện xin lỗi công dân, tổ chức khi giải quyết công việc chậm trễ chưa được thực hiện nghiêm túc…

Các phong trào thi đua do tỉnh phát động trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh đều đạt kết quả khả quan. Phong trào thi đua trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Gia Lai tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X

Ông Hồ Văn Niên, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng các phần thưởng  của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Khen thưởng cấp Nhà nước, từ kết quả phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong 5 năm qua (2015-2020), Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã xét khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng cho 4 cá nhân;  Huân chương Lao động các hạng cho 22 tập thể và 59 cá nhân; Huân, Huy chương kháng chiến cho 11 cá nhân, hộ gia đình; Danh hiệu vinh dự Nhà  nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 19 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 40 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 27 tập thể và 80 cá nhân.

Khen thưởng cấp tỉnh, tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 437 tập thể; tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 703 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 259 cá nhân; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1.944 tập thể và 5.431 cá nhân.

Khen thưởng tại các đơn vị, địa phương  qua phân tích tỷ lệ khen thưởng cho cá nhân, người lao động trực tiếp đối với các hình thức khen thưởng cấp tỉnh chiếm 63%; khen thưởng là cá nhân lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng cấp huyện; Trưởng, phó phòng các Sở, ban, ngành chiếm tỷ lệ 28,3%... cho thấy tỷ lệ khen cho đối tượng là cán bộ làm công tác quản lý và đối tượng là cá nhân trực tiếp sản xuất đã có chuyển biến tích cực, đang ở mức độ tương đương, điều đó thể hiện chất lượng khen thưởng đã được nâng cao.

Gia Lai tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X

Ông Võ Ngọc Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Gia Lai đọc lời khai mạc và bế mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X - Ảnh: Anh Minh

Sau một buổi làm việc khẩn trương, tích cực, với trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đại hội bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Đại hội đã nghe báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Thông qua đó, Đại hội biết thêm cách làm hay, năng động, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong công tác, lao động, sản xuất kinh doanh của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người thực, việc thực, có sức lan tỏa cao để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời thời gian tới. Đại hội đã ghi nhận, trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho những tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp trong thời gian qua.

Đặc biệt, Đại hội được nghe ý kiến chỉ đạo sát sao của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương. Đó là cơ sở để tỉnh triển khai công tác thi đua trong giai đoạn 2020-2025. Đại hội cũng thông qua danh sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Ông Võ Ngọc Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Gia Lai khẳng định: “Với tinh thần thi đua ái quốc, tin rằng sau Đại hội này, phong trào thi đua ở khắp các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ có bước phát triển mới, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước”.

Chí Bình - Văn Thư


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất