Giá xăng tăng gần 900 đồng/lít Xăng E5RON92 tăng 868 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 893 đồng/lít, từ 15 giờ hôm nay (27/6).

Giá xăng tăng gần 900 đồng/lít Giá xăng tăng gần 900 đồng/lít

Theo kế hoạch, chiều nay (27/6), Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thực hiện điều chỉnh giá xăng theo chu kỳ 15 ngày. Đây là lần tăng giá xăng thứ 4 liên tiếp. Lý do là bởi bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 27/6 có xu hướng chung là tăng.

Theo đó, Liên bộ Công thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 50 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít), xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít (bằng kỳ trước), dầu diesel ở mức 600 đồng/lít (kỳ trước 800 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (bằng kỳ trước) và dầu mazut trích lập ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước 100 đồng/kg).

Trong khi đó, tăng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 lên mức 900 đồng/lít (kỳ trước chi 800 đồng/lít), xăng RON95 thì duy trì ở mức 550 đồng/lít như kỳ trước và không chi đối với dầu mazút (kỳ trước chi ở mức 200 đồng/kg).

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nêu trên, cơ quan quản lý cho phép điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau: Xăng E5RON92 tăng 868 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 893 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 599 đồng/lít, dầu hỏa tăng 428 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S tăng 581 đồng/kg.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, hiện giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường lần lượt là: Xăng E5RON92 không cao hơn 14.258 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 14.973 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 12.114 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 10.038 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 10.903 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh ngày 12/6, liên bộ đã thực hiện trích lập quỹ bình ổn xăng dầu, 100 đồng/lít với xăng E5RON92, 200 đồng/lít với xăng RON95. Thực hiện cho quỹ bình ổn xăng dầu: 800 đồng/lít với xăng E5RON92, 500 đồng/lít với RON95.

Xăng E5RON92 tăng 988 đồng/lít, lên 13.390 đồng/lít, xăng RON95 tăng 955 đồng/lít, lên 14.080 đồng/lít.

Ngọc Quang
 


Bài liên quan