#GoBlue: Đi tìm màu xanh cho trẻ emThông điệp của UNICEF năm nay trong Ngày trẻ em chính là #GoBlue đi tìm màu xanh cho mọi trẻ em toàn cầu. Thông điệp trên trang chính của UNICEF: "Chúng tôi muốn xây dựng một thế giới nơi mọi trẻ em đều đi học và học tập, an toàn khỏi bị tổn hại và có thể thực hiện tiềm năng của chúng, và chúng tôi biết bạn cũng vậy. Đã đến lúc đưa trẻ em trở lại chương trình nghị sự!"

#GoBlue: Đi tìm màu xanh cho trẻ em

#GoBlue để kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cam kết thực hiện các quyền của mọi trẻ em và thừa nhận rằng các quyền này là không thể thương lượng.

Dẫn đầu cho chương trình hành động này, Millie Bobby Brown - người được mệnh danh là Đại sứ thiện chí trẻ nhất của UNICEF - đã bắt đầu chiến dịch. 

Chương trình #GoBlue đã kêu gọi được mọi người ủng hộ thể hiện hình ảnh ngay trên Mạng xã hội toàn cầu và kí tên ủng hộ.
#GoBlue: Đi tìm màu xanh cho trẻ em
 
#GoBlue: Đi tìm màu xanh cho trẻ em
#GoBlue: Đi tìm màu xanh cho trẻ em
#GoBlue: Đi tìm màu xanh cho trẻ em
#GoBlue: Đi tìm màu xanh cho trẻ em
#GoBlue: Đi tìm màu xanh cho trẻ em
#GoBlue: Đi tìm màu xanh cho trẻ em
#GoBlue: Đi tìm màu xanh cho trẻ em
#GoBlue: Đi tìm màu xanh cho trẻ em
#GoBlue: Đi tìm màu xanh cho trẻ emKim Dung
 

 


Bài liên quan