Google Meet giới hạn thời lượng cuộc gọi nhóm của người dùng Gmail miễn phí(SPL) - Vì dịch COVID-19 thúc đẩy giao tiếp trực tuyến, người dùng Google Meet miễn phí có tài khoản Gmail cá nhân có thể tận dụng các cuộc gọi nhóm không giới hạn thời lượng trong năm qua. Lợi ích đó đã kết thúc vào đầu tháng 7 này và Google đã nêu chi tiết về giới hạn mới.

Google Meet giới hạn thời lượng cuộc gọi nhóm của người dùng Gmail miễn phí

Khi Google Meet có sẵn cho tất cả người dùng vào tháng 4/2020, gã khổng lồ tìm kiếm Google cho biết sẽ không thực thi giới hạn thời gian 60 phút cho các cuộc gọi cho đến ngày 30/9/2020. Thời hạn sau đó đã được kéo dài đến ngày 31/3/2021, và một lần nữa đến ngày 30 tháng 6 năm nay.

Mặc dù một số người tin rằng Google sẽ gia hạn thời hạn một lần nữa, nhưng không phải vậy, và giờ đây, người dùng Gmail có tài khoản cá nhân miễn phí bị giới hạn ở các cuộc gọi điện video kéo dài 60 phút trong cuộc họp có từ ba người tham gia trở lên.

Không giống như Zoom là sẽ hủy cuộc gọi khi người dùng đạt đến giới hạn thời gian 40 phút, thay vào đó, Google Meet sẽ gửi cho mọi người thông báo ở phút thứ 55 rằng cuộc gọi của họ sắp kết thúc. Để kéo dài cuộc gọi, người tổ chức có thể nâng cấp Tài khoản Google của họ.

Mặc dù hiện có giới hạn thời gian đối với cuộc gọi điện video nhóm khi sử dụng Meet bằng tài khoản Gmail cá nhân, nhưng những hạn chế đó không áp dụng cho các cuộc gọi riêng lẻ, có thể kéo dài đến 24 giờ cho cả tài khoản miễn phí và tài khoản công ty.

Theo một tài liệu hỗ trợ mới từ Google, công ty khuyến nghị người dùng nên xem xét cấp tùy chỉnh của Google Workspace, có giá 9,99 đô la mỗi tháng. Nếu máy chủ nâng cấp, các cuộc gọi có thể chạy trong tối đa một ngày. Tuy nhiên, Google Workspace Individual hiện chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Brazil và Nhật Bản, vì vậy, tính năng này sẽ không hoạt động cho tất cả mọi người. 


Bài liên quan