Hà Nội: Chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tậtUBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6845/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Góp phần chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật...".

Hà Nội: Chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6845/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Góp phần chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, thúc đẩy thực hiện chính sách và nhận thức" do Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương CFLI tài trợ.

Dự án: Góp phần chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, thúc đẩy thực hiện chính sách và nhận thức" do Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương CFLI (nguồn tài trợ từ Đại sứ quán Canada tại Việt Nam) tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, trong thời gian 6 tháng.

Dự án nhằm nâng cao năng lực cho một nhóm cán bộ nòng cốt là người khuyết tật (đặc biệt là phụ nữ khuyết tật) để họ có đầy đủ kiến thức và kỹ năng đưa tiếng nói của phụ nữ khuyết tật trong thúc đẩy thực hiện chính sách nhằm đẩy lùi bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật; Đưa ra các khuyến nghị nhằm đẩy lùi, hạn chế bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật. Đồng thời, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt nam giới về vấn đề bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

Kết quả Dự án: 20 cán bộ nòng cốt là người khuyết tật sẽ được trang bị thêm kiến thức về khuyết tật/giới; trang bị và thực hành kỹ năng thúc đẩy thực hiện chính sách và thuyết trình trước đám đông về các lĩnh vực này; Tăng cường nhận thức về bạo lực tình dục trên cơ sở giới ở phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật cho khoảng 2000 người qua trang fanpage của Hội; Khoảng 300 nam giới sẽ có thêm kiến thức về bình đẳng giới, bạo lực tình dục trên cơ sở giới liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật; Các đề xuất được gửi tới các cơ quan chức năng tham khảo khi thực hiện sửa đổi Luật Người khuyết tật và Luật bình đẳng giới.

Tổng giá trị Dự án: 756,930 triệu đồng, tương đương 32.710,89 USD, trong đó: Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương CFLI tài trợ không hoàn lại 600,430 triệu đồng, tương đương 25.947,71 USD. Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội đóng góp 156,5 triệu đồng, tương đương 6.763,18 USD dưới hình thức ngày công lao động, thiết bị...

Ngọc Quang


Bài liên quan