Hà Nội chính thức tạm dừng các hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô(SPL) Chiều ngày 24/7/2021, Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) Hà Nội ra văn bản số 3461/SGTVT-QLVT về việc yêu cầu dừng hoạt động đối với xe mô tô hai bánh, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hoá để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid – 19

Văn bản số 3461/SGTVT-QLVT nêu rõ, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu dừng các hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe mô tô (bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ, kết nối với hành khách và xe “ôm”, kinh doanh giao hàng công nghệ (gọi chung là Shipper). Yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm (ứng dụng gọi xe) cụ thể đối với các đơn vị cung cấp ứng dụng gọi xe: Công ty TNHH Grab (ứng dụng Grab); Công ty cổ phần Be Group (ứng dụng Be); Công ty TNHH Gojek Việt Nam (ứng dụng Gojek); Công ty TNHH MTV Logistics Viettel (ứng dụng My Go); CTCP FastGo Việt Nam (ứng dụng FastGo), dừng việc cung cấp ứng dụng gọi xe từ ngày 24/7/2021, cho đến khi có thông báo mới đối với hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ nói trên.

Hà Nội chính thức tạm dừng các hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô

(Văn bản số 3461/SGTVT-QLVT của Sở GTVT Hà Nội)

Sở GTVT Hà Nội đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị cung cấp ứng dụng gọi xe nêu trên nếu không thực hiện việc dừng hoạt động cung cấp ứng dụng gọi xe đối với hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe mô tô.