Hà Nội: Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phòng cháy và chữa cháyNgày 15/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4027/VP-NC, đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020, của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy và chữa cháy.

Hà Nội: Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phòng cháy và chữa cháy

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020, của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC. Trong kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực thi hành (hoàn thành trong năm 2021). Rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương để xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về bảo đảm an toàn PCCC đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn PCCC (hoàn thành trong năm 2022).

Liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương dành thời lượng, khung giờ phát sóng các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH; đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

Liên quan đến nội dung trên, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC cho mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn PCCC tới các hộ gia đình, người lao động (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo). Chỉ đạo cơ quan báo chí, tuyên truyền tại địa phương tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự, hướng dẫn các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

Cùng với đó, tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC&CNCH; xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC; nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC; bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động PCCC; đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC.

Về việc trên, UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của thành phố thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/5/2020. Các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố để xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện…

Từ Viên - Sơn Hải


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất