fspin Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2020UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND, triển khai tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2020.

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ảnh minh họa

Theo đó, nội dung tuyên truyền trọng tâm: Tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố; công tác phối hợp, giám sát giữa UBND thành phố và Thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, các ban của HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên. Thực hiện năm chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Về phát triển kinh tế: Tuyên truyền các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư; đẩy mạnh tăng trưởng; các giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2020; khuyến khích các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp...

Tuyên truyền các giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành công nghiệp; thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019, của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao; các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội, khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả; sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời. Tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành.

Cùng với đó, quảng bá, xúc tiến và liên kết sản phẩm du lịch, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Triển khai tuyên truyền về các nội dung du lịch thông minh. Thực hiện quảng bá du lịch Hà Nội theo chương trình hợp tác với Mạng tin tức truyền hình cáp CNN giai đoạn 2019-2024. Tuyên truyền các giải pháp phát triển và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; công tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Tiếp tục tuyên truyền về công tác nông thôn, xây dựng nông thôn mới; công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các giải pháp thu ngân sách bền vững... Triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài; xây dựng chiến lược thu hút đầu tư FDI trọng tâm, trọng điểm hướng theo lĩnh vực, thị trường, đối tác ưu tiên. Tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Bên cạnh đó, UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền công tác quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; CCHC; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đối ngoại và hội nhập quốc tế…

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất