fspin Hà Nội: Điều chuyển tài sản công trình điện sang ngành Điện quản lý - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hà Nội: Điều chuyển tài sản công trình điện sang ngành Điện quản lýSở Công Thương Hà Nội ban hành Công văn số 3253/SCT-QLNL đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo điều chuyển tài sản công trình điện sang ngành Điện quản lý.

Hà Nội: Điều chuyển tài sản công trình điện sang ngành Điện quản lý

Hà Nội điều chuyển tài sản công trình điện sang ngành Điện quản lý

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc bàn giao công trình điện sang ngành Điện quản lý. Sở Công Thương Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản là các công trình, hạng mục công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước điều chuyển sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo quy định.

Đối với các công trình đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng ý tiếp nhận: Các đơn vị quản lý có công trình trong danh mục của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các công trình điện khác thuộc đối tượng bàn giao được Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đồng ý tiếp nhận tại các văn bản riêng lẻ, khẩn trương thực hiện phối hợp với các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, các công ty điện lực trên địa bàn có công trình xây dựng kiểm kê, xác định giá trị tài sản công trình điện bàn giao theo quy định; lập biên bản kê khai đầy đủ các nội dung theo quy định; hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tài chính, trước ngày 31/7/2020, theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản công trình điện được đồng ý tiếp nhận, khẩn trương kiểm kê, xác định giá trị công trình điện điều chuyển, tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tài chính đúng thời hạn.

Đối với các công trình điện khác thuộc đối tượng bàn giao, cần lập danh mục, khối lượng và kế hoạch bàn giao gửi Sở Công Thương, chậm nhất ngày 31/7/2020, để tổng hợp gửi EVN chuẩn bị công tác tiếp nhận.

Sở Công Thương sẽ không tiếp nhận nhu cầu điều chuyển tài sản công trình điện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị không có hồ sơ đầy đủ theo quy định; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc bàn giao và quản lý tài sản công trình theo pháp luật hiện hành.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất