Hà Nội: Điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập sắp tới(SPL)- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có quyết định điều động 14.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức, phục vụ tại các điểm thi.

Toàn thành phố có 184 điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập đặt tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi an toàn về mọi mặt. Số lượng và địa điểm thi có thể còn có sự điều chỉnh căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch Covid-19.

Hà Nội: Điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập sắp tớiẢnh minh họa

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trưởng điểm thi là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông. Mỗi điểm thi có từ 2 đến 3 phó trưởng điểm thi. Ngoài ra, tại mỗi điểm thi còn có cán bộ giám sát, là những cán bộ, giáo viên của các trường trung học phổ thông.

Nhằm bảo đảm tính khách quan, hạn chế tối đa các nguy cơ có thể xảy ra tiêu cực, trong kỳ thi năm nay, Sở vẫn áp dụng việc đổi chéo cán bộ làm công tác coi thi tại các điểm thi theo nguyên tắc 50% cán bộ coi thi là giáo viên của các trường trung học cơ sở, 50% cán bộ coi thi là giáo viên của các trường trung học phổ thông.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11-6-2021. Toàn thành phố có hơn 93.000 học sinh đăng ký dự thi.


Bài liên quan