Hà Nội: Đôn đốc gia hạn thẻ BHYT năm học 2019-2020 cho học sinh sinh viênBảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội có Văn bản số 972/BHXH-QLT về việc đôn đốc gia hạn thẻ BHYT năm học 2019-2020 cho học sinh, sinh viên.

Hà Nội: Đôn đốc gia hạn thẻ BHYT năm học 2019-2020 cho học sinh sinh viên

Ảnh minh họa

Theo tổng hợp của BHXH TP, đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn 79.390 đối tượng là học sinh, sinh viên (HSSV) chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT và giá trị sử dụng liên tục cho đối tượng HSSV tránh trường hợp khi HSSV đi khám chữa bệnh thẻ BHYT hết giá trị sử dụng, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục trực thuộc lĩnh vực quản lý tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH các quận, huyện, thị xã rà soát và thực hiện ngay các thủ tục gia hạn thẻ BHYT năm học 2019 - 2020 cho HSSV, trong tháng 3/2020, đối với các trường hợp HSSV chưa được gia hạn thẻ BHYT bằng hình thức giao dịch hồ sơ điện tử hoặc đăng ký và thực hiện giao - nhận hồ sơ qua dịch vụ công.

Tiếp tục hướng dẫn HSSV rà soát thông tin của HSSV (họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, mã quyền lợi hưởng, thời gian năm năm liên tục, số điện thoại...) để thực hiện cấp và gia hạn thẻ BHYT kịp thời cho HSSV.

N.Q


Bài liên quan