Hà Nội giảm 50% tần suất dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên tất cả các tuyến từ 00h ngày 19/07/2021(SPL) - Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố Hà Nội đã ra văn bản số 3223/SGTVT-QLVT ngày 18/7/2021 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải.

Hà Nội giảm 50% tần suất dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên tất cả các tuyến từ 00h ngày 19/07/2021

Cụ thể, đối với hoạt động vận tải hành khách, sở GTVT  yêu cầu các đơn vị vận tải tiếp tục thực hiện tốt “Thông điệp 5K” gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Thực hiện giãn cách trên xe buýt, xe buýt vận chuyển không quá 50% số chỗ (đứng, ngồi) trên xe và không quá 20 người tại cùng một thời điểm trên xe (kể cả lái xe và nhân viên phục vụ trên xe), không quá 30 người đối với xe giường nằm. Tất cả hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải thực hiện đeo khẩu trang đúng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong suốt thời gian di chuyển trên xe. Thực hiện khai báo y tế khi đi xe theo quy định, thực hiện khử khuẩn các bề mặt phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi, trong quá trình di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên tùy tình hình thực tế.

Đối với vận tải hành khách nội tỉnh, cụ thể là vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, sở giao Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thực hiện giảm 50% tần suất dịch vụ trên các tuyến xe buýt kể từ00 giờ 00 phút ngày 19/7/2021. Vận tải hành khách công cộng nội tỉnh (bao gồm: xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định nội tỉnh) cho phép các đơn vị huy động tối đa 50% số lượng phương tiện hoạt động trong ngày (trừ xe hợp đồng chở chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất).

Hà Nội giảm 50% tần suất dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên tất cả các tuyến từ 00h ngày 19/07/2021

Trích trang 1 văn bản của Sở GTVT

Đối với các đơn vị vận tải thuộc đối tượng quy định tại mục 2 của văn bản số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng, chống Covid-19; xe vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ sản xuất, kinh doanh có nhu cầu cấp thẻ nhận diện phương tiện để được ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” thực hiện đăng ký và khai báo các thông tin theo hướng dẫn tại địa chỉ www.luongxanh.drvn.gov.vn. Thực hiện in giấy nhận diện phương tiện kèm theo mã QRCode lên giấy (khổ A5) để dán trên kính phía trước và in lên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan dịch bệnh.

Riêng đối với vận tải hành khách liên tỉnh sở GTVT yêu cầu các đơn vị vận tải, khai thác bến xe tiếp tục thực hiện theo đúng nội dung văn bản số 3222/SGTVT-QLVT ngày 17/7/2021 của Sở GTVT thành phố Hà Nội. Các phương tiện chở người hoạt động thông qua Hà Nội đi trên các tuyến quốc lộ không được dừng, đón trả khách trên địa bàn Thành phố.

Đối với hoạt động vận tải hàng hoá phải bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất, không “ngăn sông cấm chợ”, các phương tiện chuyên chở nông sản, nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Sở GTVT cũng yêu cầu các đơn vị vận tải có các phương tiện vận tải hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác đến thành phố Hà Nội chỉ giao hàng tại nơi đã đăng ký, thông báo với chính quyền cơ sở, khai báo y tế bắt buộc các địa điểm di chuyển từ điểm lấy hàng, quá trình di chuyển, các trạm dừng chân, lái xe và người trên xe phải có xét nghiệm âm tích với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR không quá 03 ngày; có cam kết chỉ dừng đỗ và hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp khi giao hàng, tiếp nhiên liệu; khai báo y tế bắt buộc và đảm bảo 5K.

Đối với Các đơn vị cung cấp phần mềm (ứng dụng gọi xe hai bánh) yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tổ chức sàng lọc, quản lý người giao hàng, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình giao hàng. Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố và văn bản số 2133/SGTVT-QLVT ngày 18/5/2021 của Sở GTVT thành phố Hà Nội.

Ngoài ra sở GTVT cũng giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở để phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, cụ thể:

Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức khảo sát, cắm biển chỉ dẫn, phân luồng ưu tiên “Luồng xanh” vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24 tại 22 vị trí Chốt kiểm soát dịch bệnh.

Đối với thanh tra sở GTVT phải kiểm tra các đơn vị vận chuyển hành khách công cộng, đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải, giao hàng trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Phối hợp với Công an Thành phố và các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các phương tiện lưu thông trên “Luồng xanh” vận tải được nhanh chóng. Xem xét chỉ kiểm tra xác suất đối với các phương tiện chở hàng thiết yếu, hàng dễ hư hỏng (hàng mau hỏng) có dán thẻ nhận diện theo quy định đê đảm bảo lưu thông thông suốt 24/24h, hạn chế ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hoá tại các chôt kiêm soát dịch bệnh trên địa bàn địa phương, góp phần thực hiện tôt “Mục tiêu kép” của Thủ tướng Chính phủ vừa đảm bao phòng, chống dịch bệnh hiệu quà vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện các biện pháp để đảm bảo vừa kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương vừa đảm bảo việc lưu thông hàng hoá thông suốt 24/24h. Tăng cường công tác hậu kiểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bố trí đủ lực lượng và chia các tổ trực luân phiên để phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan đảm bảo 22/22 chốt hoạt động 24/24 giờđể kiểm tra, kiểm soát 100% người và phương tiện vào thành phố, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc.

Đối với phòng quản lý vận tải là đầu mối liên lạc, phối hợp chặt chẽ sở GTVT tải các địa phương để kịp thời cập nhật thông tin vận chuyển hành khách, hướng dẫn phương tiện cấp thẻ nhận dạng phương tiện lưu thông trên “Luồng xanh”  được nhanh chóng, tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo sở các văn bản chỉ đạo tổ chức hoạt động vận tải hợp lý.

Phòng quản lý phương tiện và người lái tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch lái xe trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền quản lý của sở GTVT thành phố Hà Nội kể từ 00 giờ 00 phút ngày 19/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Sở cũng đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng tại các Chốt phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các phương tiện có Thẻ nhận dạng phương tiện lưu thông trên “Luồng xanh” vận tải được nhanh chóng, hạn chế ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hóa tại các chốt kiểm soát dịch bệnh.