fspin Hà Nội: Hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hà Nội: Hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND, triển khai hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020.

Hà Nội: Hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020

Hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020

Theo kế hoạch, đối tượng và điều kiện hỗ trợ là các làng nghề đang làm thủ tục đề nghị công nhận và làng nghề đã được UBND thành phố công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống có nghề thuộc danh mục phải đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015, của Chính phủ chưa được hỗ trợ đánh giá tác động môi trường từ ngân sách, có nhu cầu hỗ trợ và được UBND quận, huyện, thị xã có văn bản đề nghị hỗ trợ từ ngân sách thành phố.

Nội dung chính hỗ trợ: Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội làng nghề. Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của làng nghề đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của làng nghề đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Biện pháp xử lý chất thải của làng nghề. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Chương trình quản lý và giám sát môi trường. Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Theo UBND thành phố việc đánh giá thực trạng môi trường làng nghề, xác định bất cập, đề xuất các biện pháp xử lý, cải thiện ô nhiễm môi trường phù hợp với điều kiện thực tế của từng làng nghề. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng tại các khu vực làng nghề, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường làng nghề; tăng cường năng lực cho các cán bộ làm công tác quản lý môi trường làng nghề cấp cơ sở; khuyến khích các hoạt động sản xuất hướng tới xây dựng làng nghề sinh thái thân thiện với môi trường. Tạo điều kiện cho các làng nghề, làng nghề truyền thống phát triển theo hướng bền vững, phù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Làm cơ sở tham mưu cho UBND thành phố ban hành các VBQPPL trong công tác bảo vệ môi trường làng nghề.

UBND thành phố yêu cầu: Việc hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề phải thực hiện nghiêm túc, thu hút sự quan tâm và tham gia của các làng nghề trên địa bàn thành phố; tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức tới hành động của chủ các cơ sở sản xuất về phát triển nghề gắn với bảo vệ môi trường. Người dân của làng nghề được hỗ trợ đánh giá tác động môi trường nắm được chủ trương, chính sách liên quan đến môi trường làng nghề, phương án và biện pháp thực hiện bảo vệ môi trường làng nghề…

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất