Hà Nội: Kiểm tra, rà soát hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệpSở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 7909/STNMT-TNN đề nghị các chủ đầu tư trên địa bàn thành phố thực hiện báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Kiểm tra, rà soát hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 4209/UBND-KT ngày 01/9/2020 về việc báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; sau khi nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các chủ đầu tư của các cụm công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung chủ động rà soát giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã được cấp.

Trong đó, đối với các đơn vị đã được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (xả nước thải vào công trình thủy lợi) báo cáo tình hình thực hiện giấy phép đã được cấp.

Trường hợp có hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất trên 1.000m3/ngày/đêm báo cáo việc thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục, có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo quy định.

Đối với các cụm công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng chưa được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thì phải thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối với trường hợp nguồn tiếp nhận nước thải vào nguồn nước là công trình thủy lợi, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lấy ý kiến bằng văn bản của Sở NN&PTNT theo quy định.

Về việc trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND các quận, huyện, thị xã có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm trong quý IV/2020 theo chỉ đạo của UBND thành phố.

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất