Hà Nội: Kiện toàn BCĐ Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảNgày 24/3, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1192/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hà Nội: Kiện toàn BCĐ Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảẢnh minh họa

Theo đó, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng BCĐ. Đồng chí Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội làm Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ.
 
Giúp việc cho Trưởng ban và Ban Chỉ đạo 389 Thành phố là Cơ quan thường trực BCĐ 389/TP, trụ sở đặt tại Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (số 80 đường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội), do đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội làm Trưởng Cơ quan thường trực và được sử dụng con dấu của Cục Quản lý thị trường Hà Nội. Các thành viên Cơ quan thường trực BCĐ 389/TP chủ yếu sử dụng bộ máy của Cục Quản lý thị trường Hà Nội và do các Sở, ngành tham gia Ban chỉ đạo 389/TP cử ra, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
 
Ban Chỉ đạo 389/TP có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ, hàng năm phù hợp với tình hình cụ thể của Thành phố; Giúp Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các sở, ngành chức năng của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao; thống nhất trình UBND Thành phố giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều sở, ngành; những vụ việc vượt thẩm quyền của ngành, của UBND các quận, huyện, thị xã hoặc những vụ việc còn có những ý kiến khác nhau giữa các ngành trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 
Bên cạnh đó, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm; Phối hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nước trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các sở, ngành thành viên BCĐ 389/TP và BCĐ 389 các quận, huyện, thị xã để tiến hành tổng kết, đánh giá công tác, định kỳ báo cáo UBND Thành phố và BCĐ 389 Quốc gia. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc ra Quyết định kiện toàn BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. BCĐ 389 các quận, huyện, thị xã trực thuộc chịu sự chỉ đạo và tổ chức phối hợp của Ban Chỉ đạo 389/TP. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 quận, huyện, thị xã giao cho các Đội Quản lý thị trường.
 
Quyết định số 1192/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND thành phố: số 3902/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 và số 8950/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc thành lập, kiện toàn BCĐ Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất