fspin Hà Nội: Năm 2020 dự kiến chuyển đổi hơn 2.462ha đất trồng lúa - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hà Nội: Năm 2020 dự kiến chuyển đổi hơn 2.462ha đất trồng lúaNội dung Công văn số 4212/SNN-TTBVTV, Sở NN&PTNT đã báo cáo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) kế hoạch sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các khu vực khó khăn về nguồn nước vụ Đông Xuân 2019-2020.

Hà Nội: Năm 2020 dự kiến chuyển đổi hơn 2.462ha đất trồng lúa

Ảnh minh họa

Theo đó, về đánh giá thuận lợi, khó khăn trong sản xuất vụ Xuân 2020; kế hoạch thời vụ gieo cấy, cơ cấu giống vụ Xuân 2020 và triển khai công tác thuỷ lợi đảm bảo lấy nước phục vụ sản xuất: Nội dung này, Sở NN&PTNT Hà Nội đã có Báo cáo số 616/BC-SNN-TTBVTV ngày 14-12-2019 về đánh giá kết quả sản xuất trồng trọt năm 2019, kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2020 thành phố Hà Nội; Văn bản số 3384/SNN-TL ngày 10-10-2019 đề nghị các doanh nghiệp thuỷ lợi và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân 2019-2020; Văn bản số 3683/SNN-TL ngày 31-10-2019 đề nghị các doanh nghiệp thuỷ lợi và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL; Phương án số 73/PA-SNN ngày 6-11-2019 về phòng, chống hạn phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2020.

Về công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa: Thực hiện Quyết định số 5931/QĐ-UBND ngày 31-10-2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020 thành phố Hà Nội, Sở NN&PTNT Hà Nội đã triển khai hướng dẫn công tác chuyển đổi. Kết quả: Năm 2018, tổng diện tích đất trồng lúa đã thực hiện chuyển đổi hơn 1.249ha, trong đó, chuyển sang cây hàng năm hơn 339ha (đất 2 vụ lúa hơn 265ha, đất 1 vụ lúa hơn 74ha); chuyển sang cây lâu năm hơn 443ha (đất 2 vụ lúa hơn 347ha, đất 1 vụ lúa 96ha); chuyển sang nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa hơn 465ha (đất 2 vụ lúa hơn 433ha, đất 1 vụ lúa hơn 32ha). Năm 2019, tổng diện tích đất trồng lúa đã thực hiện chuyển đổi hơn 1.467ha, trong đó, chuyển sang cây hàng năm hơn 534ha (đất 2 vụ lúa hơn 514ha, đất 1 vụ lúa hơn 20,5ha); chuyển sang cây lâu năm hơn 603,7ha (đất 2 vụ lúa hơn 581,8ha, đất 1 vụ lúa 21,9 ha); chuyển sang nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa hơn 328,6ha (đất 2 vụ lúa hơn 321 ha, đất 1 vụ lúa 7,5 ha).

Về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2020: Ngày 20-5-2019, Sở NN&PTNT Hà Nội đã có Báo cáo số 228/BC-SNN, trong đó có đề xuất kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thành phố Hà Nội năm 2020: Tổng diện tích đề nghị chuyển đổi hơn 2.462ha (đất 2 vụ lúa hơn 2.252,3ha, đất 1 vụ lúa hơn 209,8ha), trong đó: Chuyển sang cây hàng năm 804,4ha (đất 2 vụ lúa 791,4ha, đất 1 vụ lúa 13ha); chuyển sang cây lâu năm hơn 901,7ha (đất 2 vụ lúa hơn 855,7ha, đất 1 vụ lúa 46 ha); chuyển sang nuôi trồng thủy sản hơn 756ha (đất 2 vụ lúa hơn 605ha, đất 1 vụ lúa 150,85ha).

Trong thời gian tới, trên cơ sở Quyết định số 4712/QĐ-BNN-TT ngày 9-12-2019 của Bộ NN&PTNT về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2019- 2020, Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ căn cứ nhu cầu của các địa phương để tham mưu UBND thành phố điều chỉnh bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2020 cho phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất