Hà Nội phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trườngUBND thành phố Hà Nội triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Hà Nội phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội trên website: https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn. Thời gian tham gia dự thi trên hệ thống website của cuộc thi từ ngày 1-8-2020 và kết thúc vào 17g00 ngày 10-10-2020.

Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi. 

Hà Nội phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường

Ảnh minh họa

Để việc triển khai cuộc thi được kịp thời, đảm bảo hiệu quả, thu hút đông đảo CB, CC, VC, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân Thủ đô tham gia dự thi, UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch tổ chức cuộc thi của UBND thành phố và Thể lệ cuộc thi của Ban Tổ chức cuộc thi, tổ chức phát động cuộc thi; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi; có các hình thức phù hợp để tuyên truyền, vận động CB, CC, VC, lực lượng vũ trang, hội viên, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia cuộc thi. Phấn đấu 100% CB, CC, VC thành phố tham gia dự thi.

Bên cạnh đó, kết hợp triển khai cuộc thi với việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định pháp luật về bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường... đến CB, CC, VC, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã vận động CB, CC, VC cơ quan, đơn vị, địa phương mình tham gia cuộc thi; xem xét đánh giá ý thức tham gia cuộc thi của CB, CC, VC là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá cán bộ, công chức hằng tháng.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển khai rộng rãi cuộc thi trên địa bàn; thực hiện các giải pháp phù hợp vận động, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham gia cuộc thi.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn Luật sư, Hội luật gia thành phố có hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, thành viên các cấp tham gia cuộc thi.

Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố có hình thức tuyên truyền, tạo điều kiện để CB, CC, VC, người lao động đơn vị và ngành mình tham gia cuộc thi.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản chỉ đạo thông tin, hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi. Các cơ quan báo, đài thành phố tăng cường thời lượng, đưa tin, viết bài về Cuộc thi.

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất