Hà Nội: Quy định mới về việc lắp camera giám sát của các đơn vị kinh doanh vận tải(SPL)- Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ, xe kinh doanh hàng hóa bằng container, đầu kéo, trước ngày 1-7-2021 phải lắp camera giám sát

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17-1-2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29-5-2020 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Hà Nội: Quy định mới về việc lắp camera giám sát của các đơn vị kinh doanh vận tảiTrước ngày 1-7-2021, ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ phải lắp camera giám sát. Ảnh: Tuấn Khải

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ, xe kinh doanh hàng hóa bằng container, đầu kéo, trước ngày 1-7-2021 phải lắp camera giám sát. Camera được lắp đặt trên xe phải đáp ứng đầy đủ theo quy định của cơ quan quản lý.

Cũng trước ngày 1-7 tới, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi và xe vận tải hành khách du lịch đã được cấp phù hiệu hoặc biển hiệu phải thực hiện cấp lại phù hiệu theo đúng quy định.

Ngoài ra, trước ngày 31-12-2021, người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải, có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên.

Phương Ngân (tổng hợp)